1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     心經全文 心經譯文 心經注音 心經經典 心經視頻

     心經注音

     心經注音

     guān

     zài


     ,
     ,
     xíng
     shēn     luó

     duō
     shí
     ,
     ,

     zhào
     jiàn

     yùn
     jiē
     kōng
     ,
     ,


     qiē

     è
     。
     。

     shè


     ,
     ,     kōng
     ,
     ,
     kōng     ,
     ,


     shì
     kōng
     ,
     ,
     kōng

     shì

     。
     。

     shòu
     xiǎng
     xíng
     shí
     ,
     ,     shì
     。
     。

     shè


     ,
     ,
     shì
     zhū

     kōng
     xiāng
     ,
     ,

     shēng

     miè
     ,
     ,

     gòu

     jìng
     ,
     ,


     zēng

     jiǎn
     ,
     ,
     shì

     kōng
     zhōng


     ,
     ,


     shòu
     xiǎng
     xíng
     shí
     ,
     ,

     yǎn
     ěr

     shé
     shēn

     ,
     ,     shēng
     xiāng
     wèi
     chù

     ,
     ,

     yǎn
     jiè
     ,
     ,

     nǎi
     zhì


     shí
     jiè
     ,
     ,


     míng
     ,
     ,     míng
     jìn
     ,
     ,
     nǎi
     zhì

     lǎo

     ,
     ,     lǎo

     jìn
     。
     。     miè
     dào
     ,
     ,

     zhì     ,
     ,


     suǒ


     。
     。
     duǒ
     ,
     ,
     luó

     duō

     ,
     ,
     xīn

     guà
     ài
     。
     。


     guà
     ài

     ,
     ,

     yǒu
     kǒng

     ,
     ,
     yuǎn

     diān
     dǎo
     mèng
     xiǎng
     ,
     ,
     jiū
     jìng
     niè
     pán
     。
     。

     sān
     shì
     zhū

     ,
     ,
     luó

     duō

     ,
     ,

     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     。
     。


     zhī     luó

     duō
     ,
     ,
     shì

     shén
     zhòu
     ,
     ,
     shì

     míng
     zhòu
     ,
     ,

     shì

     shàng
     zhòu
     ,
     ,
     shì

     děng
     děng
     zhòu
     ,
     ,

     néng
     chú

     qiē

     ,
     ,
     zhēn
     shí


     。
     。


     shuō     luó

     duō
     zhòu
     。
     。


     shuō
     zhòu
     yuē

     jiē

     jiē

     。
     。

     luó
     jiē

     。
     。

     luó
     sēng
     jiē

     。
     。

     。
     。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>