1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     華嚴經全文 華嚴經譯文 華嚴經注音 華嚴經經典 華嚴經視頻
     主頁/ 華嚴經全文/ 文章正文

     《華嚴經》原文卷四十六至卷五十

     導讀:爾時,大會中有諸菩薩作是念:「諸佛國土云何不思議?諸佛本愿云何不思議?諸佛種性云何不思議?諸佛出現云何不思議?諸佛身云何不思議?諸佛音聲云何不思議?諸佛智慧云何不思議?諸佛自在云何不思議?諸佛無礙云何不思議?諸佛解脫云何不思議?...

     爾時,大會中有諸菩薩作是念:「諸佛國土云何不思議?諸佛本愿云何不思議?諸佛種性云何不思議?諸佛出現云何不思議?諸佛身云何不思議?諸佛音聲云何不思議?諸佛智慧云何不思議?諸佛自在云何不思議?諸佛無礙云何不思議?諸佛解脫云何不思議?」

     爾時,世尊知諸菩薩心之所念,則以神力加持,智慧攝受,光明照耀,威勢充滿,令青蓮華藏菩薩住佛無畏,入佛法界,獲佛威德,神通自在,得佛無礙廣大觀察,知一切佛種性次第,住不可說佛法方便。

     爾時,青蓮華藏菩薩則能通達無礙法界,則能安住離障深行,則能成滿普賢大愿,則能知見一切佛法,以大悲心觀察眾生,欲令清凈精勤修習無有厭怠,受行一切諸菩薩法,于一念中出生佛智,解了一切無盡智門,總持、辯才皆悉具足;承佛神力,告蓮華藏菩薩言:

     「佛子!諸佛世尊有無量住,所謂:常住、大悲住、種種身作諸佛事住、平等意轉凈法輪住、四辯才說無量法住、不思議一切佛法住、清凈音遍無量土住、不可說甚深法界住、現一切最勝神通住,能開示無有障礙究竟之法。

     「佛子!諸佛世尊有十種法,普遍無量無邊法界。何等為十?所謂:一切諸佛有無邊際身,色相清凈,普入諸趣而無染著;一切諸佛有無邊際無障礙眼,于一切法悉能明見;一切諸佛有無邊際無障礙耳,悉能解了一切音聲;一切諸佛有無邊際鼻,能到諸佛自在彼岸;一切諸佛有廣長舌,出妙音聲周遍法界;一切諸佛有無邊際身,應眾生心,咸令得見;一切諸佛有無邊際意,住于無礙平等法身;一切諸佛有無邊際無礙解脫,示現無盡大神通力;一切諸佛有無邊際清凈世界,隨眾生樂現眾佛土,具足無量種種莊嚴,而于其中不生染著;一切諸佛有無邊際菩薩行愿,得圓滿智,游戲自在,悉能通達一切佛法。佛子!是為如來、應、正等覺普遍法界無邊際十種佛法。

     \

     「佛子!諸佛世尊有十種念念出生智。何等為十?所謂:一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界從天來下;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界菩薩受生;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界出家學道;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界菩提樹下成等正覺;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界轉妙法輪;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界教化眾生供養諸佛;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界不可言說種種佛身;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界種種莊嚴、無數莊嚴、如來自在一切智藏;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界無量無數清凈眾生;一切諸佛于一念中,悉能示現無量世界三世諸佛種種根性、種種精進、種種行解,于三世中成等正覺。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種不失時。何等為十?所謂:一切諸佛成等正覺不失時;一切諸佛成熟有緣不失時;一切諸佛授菩薩記不失時;一切諸佛隨眾生心示現神力不失時;一切諸佛隨眾生解示現佛身不失時;一切諸佛住于大舍不失時;一切諸佛入諸聚落不失時;一切諸佛攝諸凈信不失時;一切諸佛調惡眾生不失時;一切諸佛現不思議諸佛神通不失時。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種無比不思議境界。何等為十?所謂:一切諸佛一跏趺坐,遍滿十方無量世界;一切諸佛說一義句,悉能開示一切佛法;一切諸佛放一光明,悉能遍照一切世界;一切諸佛于一身中,悉能示現一切諸身;一切諸佛于一處中,悉能示現一切世界;一切諸佛于一智中,悉能決了一切諸法無所罣礙;一切諸佛于一念中,悉能遍往十方世界;一切諸佛于一念中,悉現如來無量威德;一切諸佛于一念中,普緣三世佛及眾生,心無雜亂;一切諸佛于一念中,與去、來、今一切諸佛體同無二。是為十。

     「佛子!諸佛世尊能出生十種智。何者為十?所謂:一切諸佛知一切法無所趣向,而能出生回向愿智;一切諸佛知一切法皆無有身,而能出生清凈身智;一切諸佛知一切法本來無二,而能出生能覺悟智;一切諸佛知一切法無我無眾生,而能出生調眾生智;一切諸佛知一切法本來無相,而能出生了諸相智;一切諸佛知一切世界無有成壞,而能出生了成壞智;一切諸佛知一切法無有造作,而能出生知業果智;一切諸佛知一切法無有言說,而能出生了言說智;一切諸佛知一切法無有染凈,而能出生知染凈智;一切諸佛知一切法無有生滅,而能出生了生滅智。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種普入法。何等為十?所謂:一切諸佛有凈妙身,普入三世;一切諸佛皆悉具足三種自在,普化眾生;一切諸佛皆悉具足諸陀羅尼,普能受持一切佛法;一切諸佛皆悉具足四種辯才,普轉一切清凈法輪;一切諸佛皆悉具足平等大悲,恒不舍離一切眾生;一切諸佛皆悉具足甚深禪定,恒普觀察一切眾生;一切諸佛皆悉具足利他善根,調伏眾生無有休息;一切諸佛皆悉具足無所礙心,普能安住一切法界;一切諸佛皆悉具足無礙神力,一念普現三世諸佛;一切諸佛皆悉具足無礙智慧,一念普立三世劫數。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種難信受廣大法。何等為十?所謂:一切諸佛悉能摧滅一切諸魔;一切諸佛悉能降伏一切外道;一切諸佛悉能調伏一切眾生咸令歡悅;一切諸佛悉能往詣一切世界化導群品;一切諸佛悉能智證甚深法界;一切諸佛悉皆能以無二之身現種種身充滿世界;一切諸佛悉皆能以清凈音聲起四辯才說法無斷,凡有信受功不唐捐;一切諸佛皆悉能于一毛孔中出現諸佛,與一切世界微塵數等,無有斷絕;一切諸佛皆悉能于一微塵中示現眾剎,與一切世界微塵數等,具足種種上妙莊嚴,恒于其中轉妙法輪教化眾生,而微塵不大、世界不小,常以證智安住法界;一切諸佛皆悉了達清凈法界,以智光明破世癡闇,令于佛法悉得開曉,隨逐如來住十力中。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種大功德,離過清凈。何等為十?所謂:一切諸佛具大威德,離過清凈;一切諸佛悉于三世如來家生,種族調善,離過清凈;一切諸佛盡未來際心無所住,離過清凈;一切諸佛于三世法皆無所著,離過清凈;一切諸佛知種種性皆是一性,無所從來,離過清凈;一切諸佛前際、后際福德無盡,等于法界,離過清凈;一切諸佛無邊身相遍十方剎,隨時調伏一切眾生,離過清凈;一切諸佛獲四無畏,離諸恐怖,于眾會中大師子吼,明了分別一切諸法,離過清凈;一切諸佛于不可說不可說劫入般涅槃,眾生聞名獲無量福,如佛現在功德無異,離過清凈;一切諸佛遠在不可說不可說世界中,若有眾生一心正念則皆得見,離過清凈。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種究竟清凈。何等為十?所謂:一切諸佛往昔大愿究竟清凈;一切諸佛所持梵行究竟清凈;一切諸佛離世眾惑究竟清凈;一切諸佛莊嚴國土究竟清凈;一切諸佛所有眷屬究竟清凈;一切諸佛所有種族究竟清凈;一切諸佛色身相好究竟清凈;一切諸佛法身無染究竟清凈;一切諸佛一切智智無有障礙究竟清凈;一切諸佛解脫自在,所作已辦,到于彼岸,究竟清凈。是為十。

     「佛子!諸佛世尊于一切世界、一切時,有十種佛事。何等為十?一者,若有眾生專心憶念,則現其前;二者,若有眾生心不調順,則為說法;三者,若有眾生能生凈信,必令獲得無量善根;四者,若有眾生能入法位,悉皆現證,無不了知;五者,教化眾生無有疲厭;六者,游諸佛剎,往來無礙;七者,大悲不舍一切眾生;八者,現變化身,恒不斷絕;九者,神通自在,未嘗休息;十者,安住法界,能遍觀察。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種無盡智海法。何等為十?所謂:一切諸佛無邊法身無盡智海法;一切諸佛無量佛事無盡智海法;一切諸佛佛眼境界無盡智海法;一切諸佛無量無數難思善根無盡智海法;一切諸佛普雨一切甘露妙法無盡智海法;一切諸佛贊佛功德無盡智海法;一切諸佛往昔所修種種愿行無盡智海法;一切諸佛盡未來際恒作佛事無盡智海法;一切諸佛了知一切眾生心行無盡智海法;一切諸佛福智莊嚴無能過者無盡智海法。是為十。

     \

     「佛子!諸佛世尊有十種常法。何等為十?所謂:一切諸佛常行一切諸波羅蜜;一切諸佛于一切法常離迷惑;一切諸佛常具大悲;一切諸佛常有十力;一切諸佛常轉法輪;一切諸佛常為眾生示成正覺;一切諸佛常樂調伏一切眾生;一切諸佛心常正念不二之法;一切諸佛化眾生已,常示入于無余涅槃,諸佛境界無邊際故。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種演說無量諸佛法門。何等為十?所謂:一切諸佛演說無量眾生界門;一切諸佛演說無量眾生行門;一切諸佛演說無量眾生業果門;一切諸佛演說無量化眾生門;一切諸佛演說無量凈眾生門;一切諸佛演說無量菩薩行門;一切諸佛演說無量菩薩愿門;一切諸佛演說無量一切世界成壞劫門;一切諸佛演說無量菩薩深心凈佛剎門;一切諸佛演說無量一切世界三世諸佛于彼彼劫次第出現門;一切諸佛演說一切諸佛智門。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種為眾生作佛事。何等為十?所謂:一切諸佛示現色身為眾生作佛事;一切諸佛出妙音聲為眾生作佛事;一切諸佛有所受為眾生作佛事;一切諸佛無所受為眾生作佛事;一切諸佛以地、水、火、風為眾生作佛事;一切諸佛神力自在示現一切所緣境界為眾生作佛事;一切諸佛種種名號為眾生作佛事;一切諸佛以佛剎境界為眾生作佛事;一切諸佛嚴凈佛剎為眾生作佛事;一切諸佛寂寞無言為眾生作佛事。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種最勝法。何等為十?所謂:一切諸佛大愿堅固不可沮壞,所言必作,言無有二;一切諸佛為欲圓滿一切功德,盡未來劫修菩薩行不生懈倦;一切諸佛為欲調伏一眾生故,往不可說不可說世界,如是而為一切眾生而無斷絕;一切諸佛于信、于毀二種眾生,大悲普觀,平等無異;一切諸佛從初發心乃至成佛,終不退失菩提之心;一切諸佛積集無量諸善功德,皆以回向一切智性,于諸世間終無染著;一切諸佛于諸佛所修學三業,唯行佛行,非二乘行,皆為回向一切智性,成于無上正等菩提;一切諸佛放大光明,其光平等照一切處,及照一切諸佛之法,令諸菩薩心得清凈,滿一切智;一切諸佛舍離世樂,不貪不染,而普愿世間離苦得樂,無諸戲論;一切諸佛愍諸眾生受種種苦,守護佛種,行佛境界,出離生死,逮十力地。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種無障礙住。何等為十?所謂:一切諸佛皆能往一切世界無障礙??;一切諸佛皆能住一切世界無障礙??;一切諸佛皆能于一切世界行、住、坐、臥無障礙??;一切諸佛皆能于一切世界演說正法無障礙??;一切諸佛皆能于一切世界住兜率天宮無障礙??;一切諸佛皆能入法界一切三世無障礙??;一切諸佛皆能坐法界一切道場無障礙??;一切諸佛皆能念念觀一切眾生心行以三種自在教化調伏無障礙??;一切諸佛皆能以一身住無量不思議佛所及一切處利益眾生無障礙??;一切諸佛皆能開示無量諸佛所說正法無障礙住。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種最勝無上莊嚴。何等為十?一切諸佛皆悉具足諸相隨好,是為諸佛第一最勝無上身莊嚴。一切諸佛皆悉具足六十種音,一一音有五百分,一一分無量百千清凈之音以為嚴好,能于法界一切眾中無諸恐怖,大師子吼演說如來甚深法義,眾生聞者靡不歡喜,隨其根欲悉得調伏,是為諸佛第二最勝無上語莊嚴。一切諸佛皆具十力、諸大三昧、十八不共莊嚴意業,所行境界通達無礙,一切佛法咸得無余,法界莊嚴而為莊嚴,法界眾生心之所行,去、來、現在各各差別,于一念中悉能明見,是為諸佛第三最勝無上意莊嚴。一切諸佛皆悉能放無數光明,一一光明有不可說光明網以為眷屬,普照一切諸佛國土,滅除一切世間黑闇,示現無量諸佛出興,其身平等悉皆清凈,所作佛事咸不唐捐,能令眾生至不退轉,是為諸佛第四最勝無上光明莊嚴。一切諸佛現微笑時,皆于口中放百千億那由他阿僧祇光明,一一光明各有無量不思議種種色,遍照十方一切世界,于大眾中發誠實語,授無量無數不思議眾生阿耨多羅三藐三菩提記,是為諸佛第五離世癡惑最勝無上現微笑莊嚴。一切諸佛皆有法身清凈無礙,于一切法究竟通達,住于法界無有邊際,雖在世間不與世雜,了世實性,行出世法,言語道斷,超蘊、界、處,是為諸佛第六最勝無上法身莊嚴。一切諸佛皆有無量常妙光明,不可說不可說種種色相以為嚴好為光明藏,出生無量圓滿光明,普照十方無有障礙,是為諸佛第七最勝無上常妙光明莊嚴。一切諸佛皆有無邊妙色、可愛妙色、清凈妙色、隨心所現妙色、映蔽一切三界妙色、到于彼岸無上妙色,是為諸佛第八最勝無上妙色莊嚴。一切諸佛皆于三世佛種中生,積眾善寶,究竟清凈,無諸過失,離世譏謗,一切法中最為殊勝清凈妙行之所莊嚴,具足成就一切智智,種族清凈無能譏毀,是為諸佛第九最勝無上種族莊嚴。一切諸佛以大慈力莊嚴其身,究竟清凈無諸渴愛,身行永息,心善解脫,見者無厭,大悲救護一切世間;第一福田、無上受者,哀愍利益一切眾生,悉令增長無量福德、智慧之聚,是為諸佛第十最勝無上大慈大悲功德莊嚴。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種自在法。何等為十?所謂:一切諸佛于一切法悉得自在,明達種種句身、味身,演說諸法辯才無礙,是為諸佛第一自在法。一切諸佛教化眾生未曾失時,隨其愿樂為說正法,咸令調伏無有斷絕,是為諸佛第二自在法。一切諸佛能令盡虛空界無量無數種種莊嚴,一切世界六種震動,令彼世界或舉或下、或大或小、或合或散,未曾惱害于一眾生,其中眾生不覺不知、無疑無怪,是為諸佛第三自在法。一切諸佛以神通力悉能嚴凈一切世界,于一念頃普現一切世界莊嚴,此諸莊嚴經無數劫說不能盡,悉皆離染,清凈無比,一切佛剎嚴凈之事,皆令平等入一剎中,是為諸佛第四自在法。一切諸佛見一眾生應受化者,為其住壽,經不可說不可說劫,乃至盡未來際,結跏趺坐,身心無倦,專心憶念,未曾廢忘,方便調伏而不失時;如為一眾生,為一切眾生悉亦如是,是為諸佛第五自在法。一切諸佛悉能遍往一切世界一切如來所行之處,而不暫舍一切法界;十方各別,一一方有無量世界海,一一世界海有無量世界種,佛以神力一念咸到,轉于無礙清凈法輪,是為諸佛第六自在法。一切諸佛為欲調伏一切眾生,念念中成阿耨多羅三藐三菩提,而于一切佛法非已現覺,亦非當覺,亦不住于有學之地,而悉知見,通達無礙,無量智慧,無量自在,教化調伏一切眾生,是為諸佛第七自在法。一切諸佛能以眼處作耳處佛事,能以耳處作鼻處佛事,能以鼻處作舌處佛事,能以舌處作身處佛事,能以身處作意處佛事,能以意處于一切世界中住世、出世間種種境界,一一境界中能作無量廣大佛事,是為諸佛第八自在法。一切諸佛,其身毛孔一一能容一切眾生,一一眾生其身悉與不可說諸佛剎等而無迫隘,一一眾生步步能過無數世界,如是展轉盡無數劫,悉見諸佛出現于世,教化眾生,轉凈法輪,開示過去、未來、現在不可說法;盡虛空界一切眾生諸趣受身,威儀、往來及其所受種種樂具皆悉具足,而于其中無所障礙,是為諸佛第九自在法。一切諸佛于一念頃現一切世界微塵數佛,一一佛皆于一切法界眾妙蓮華廣大莊嚴世界蓮華藏師子座上成等正覺,示現諸佛自在神力;如于眾妙蓮華廣大莊嚴世界,如是于一切法界中不可說不可說種種莊嚴、種種境界、種種形相、種種示現、種種劫數清凈世界;如于一念,如是于無量無邊阿僧祇劫一切念中,一念一切現,一念無量住,而未曾用少方便力,是為諸佛第十自在法。

     「佛子!諸佛世尊有十種無量不思議圓滿佛法。何等為十?所謂:一切諸佛一一凈相皆具百福;一切諸佛皆悉成就一切佛法;一切諸佛皆悉成就一切善根;一切諸佛皆悉成就一切功德;一切諸佛皆能教化一切眾生;一切諸佛皆悉能為眾生作主;一切諸佛皆悉成就清凈佛剎;一切諸佛皆悉成就一切智智;一切諸佛皆悉成就色身相好,見者獲益,功不唐捐;一切諸佛皆具諸佛平等正法;一切諸佛作佛事已,莫不示現入于涅槃。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種善巧方便。何等為十?一切諸佛了知諸法皆離戲論,而能開示諸佛善根,是為第一善巧方便。一切諸佛知一切法悉無所見、各不相知、無縛無解、無受無集、無成就,自在究竟到于彼岸,然于諸法真實而知不異不別,而得自在、無我無受、不壞實際,已得至于大自在地,常能觀察一切法界,是為第二善巧方便。一切諸佛永離諸相,心無所住,而能悉知不亂不錯,雖知一切相皆無自性,而如其體性悉能善入,而亦示現無量色身,及以一切清凈佛土種種莊嚴無盡之相,集智慧燈滅眾生惑,是為第三善巧方便。一切諸佛住于法界,不住過去、未來、現在,如如性中無去、來、今三世相故,而能演說去、來、今世無量諸佛出現世間,令其聞者普見一切諸佛境界,是為第四善巧方便。一切諸佛身、語、意業,無所造作,無來無去,亦無有住,離諸數法,到于一切諸法彼岸,而為眾法藏,具無量智,了達種種世、出世法,智慧無礙,示現無量自在神力,調伏一切法界眾生,是為第五善巧方便。一切諸佛知一切法不可見,非一、非異,非量、非無量,非來、非去,皆無自性,亦不違于世間諸法;一切智者,無自性中見一切法,于法自在,廣說諸法,而常安住真如實性,是為第六善巧方便。一切諸佛于一時中知一切時,具凈善根,入于正位而無所著,于其日月、年劫、成壞,如是等時不住不舍,而能示現若晝若夜、初中后時、一日、七日、半月、一月、一年、百年、一劫、多劫、不可思劫、不可說劫,乃至盡于未來際劫,恒為眾生轉妙法輪,不斷不退,無有休息,是為第七善巧方便。一切諸佛恒住法界,成就諸佛無量無畏及不可數辯、不可量辯、無盡辯、無斷辯、無邊辯、不共辯、無窮辯、真實辯、方便開示一切句辯、一切法辯,隨其根性及以欲解,以種種法門說不可說不可說百千億那由他修多羅,初、中、后善,皆悉究竟,是為第八善巧方便。一切諸佛住凈法界,知一切法本無名字,無過去名,無現在名,無未來名;無眾生名,無非眾生名;無國土名,無非國土名;無法名,無非法名;無功德名,無非功德名;無菩薩名,無佛名;無數名,無非數名;無生名,無滅名;無有名,無無名;無一名,無種種名。何以故?諸法體性不可說故。一切諸法無方無處,不可集說,不可散說,不可一說,不可多說,音聲莫逮,言語悉斷,雖隨世俗種種言說,無所攀緣,無所造作,遠離一切虛妄想著,如是究竟到于彼岸。是為第九善巧方便。一切諸佛知一切法本性寂靜,無生故非色,無戲論故非受,無名數故非想,無造作故非行,無執取故非識,無入處故非處,無所得故非界,然亦不壞一切諸法,本性無起如虛空故。一切諸法皆悉空寂,無業果,無修習,無成就,無出生,非數、非不數,非有、非無,非生、非滅,非垢、非凈,非入、非出,非住、非不住,非調伏、非不調伏,非眾生、非無眾生,非壽命、非無壽命,非因緣、非無因緣,而能了知正定、邪定及不定聚一切眾生,為說妙法令到彼岸,成就十力、四無所畏,能師子吼,具一切智,住佛境界,是為第十善巧方便。佛子!是為諸佛成就十種善巧方便?!?

     「佛子!諸佛世尊有十種廣大佛事,無量無邊,不可思議,一切世間諸天及人皆不能知,去、來、現在所有一切聲聞、獨覺亦不能知,唯除如來威神之力。何等為十?所謂:

     「一切諸佛于盡虛空遍法界一切世界兜率陀天,皆現受生,修菩薩行,作大佛事,無量色相,無量威德,無量光明,無量音聲,無量言辭,無量三昧,無量智慧,所行境界攝取一切人、天、魔、梵、沙門、婆羅門、阿修羅等,大慈無礙,大悲究竟,平等饒益一切眾生,或令生天,或令生人,或凈其根,或調其心,或時為說差別三乘,或時為說圓滿一乘,普皆濟度,令出生死,是為第一廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛從兜率天降神母胎,以究竟三昧觀受生法如幻、如化、如影、如空、如熱時焰,隨樂而受,無量無礙,入無諍法,起無著智,離欲清凈,成就廣大妙莊嚴藏,受最后身,住大寶莊嚴樓閣而作佛事,或以神力而作佛事,或以正念而作佛事,或現神通而作佛事,或現智日而作佛事,或現諸佛廣大境界而作佛事,或現諸佛無量光明而作佛事,或入無數廣大三昧而作佛事,或現從彼諸三昧起而作佛事。佛子!如來爾時在母胎中,為欲利益一切世間種種示現而作佛事。所謂:或現初生,或現童子,或現在宮,或現出家,或復示現成等正覺,或復示現轉妙法輪,或示現于入般涅槃,如是皆以種種方便,于一切方、一切網、一切族、一切種、一切世界中而作佛事。是為第二廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛一切善業皆已清凈,一切生智皆已明潔,而以生法誘導群迷,令其開悟,具行眾善。為眾生故,示誕王宮,一切諸佛于諸色欲宮殿妓樂皆已舍離,無所貪染,常觀諸有空無體性,一切樂具悉不真實,持佛凈戒究竟圓滿;觀諸內宮妻妾、侍從生大悲愍,觀諸眾生虛妄不實起大慈心,觀諸世間無一可樂而生大喜,于一切法心得自在而起大舍;具佛功德,現生法界,身相圓滿,眷屬清凈,而于一切皆無所著;以隨類音為眾演說,令于世法深生厭離,如其所行示所得果,復以方便隨應教化;未成熟者令其成熟,已成熟者令得解脫,為作佛事令不退轉;復以廣大慈悲之心,恒為眾生說種種法,又為示現三種自在,令其開悟,心得清凈。雖處內宮,眾所咸睹,而于一切諸世界中施作佛事;以大智慧,以大精進,示現種種諸佛神通,無礙無盡。恒住三種巧方便業,所謂:身業究竟清凈、語業常隨智慧而行、意業甚深無有障礙,以是方便利益眾生。是為第三廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛示處種種莊嚴宮殿,觀察厭離,舍而出家,欲使眾生了知世法皆是妄想、無常、敗壞,深起厭離,不生染著,永斷世間貪愛煩惱,修清凈行,利益眾生。當出家時,舍俗威儀,住無諍法,滿足本愿無量功德,以大智光滅世癡闇,為諸世間無上福田,常為眾生贊佛功德,令于佛所植諸善本,以智慧眼見真實義;復為眾生贊說出家,清凈無過,永得出離,長為世間智慧高幢。是為第四廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛具一切智,于無量法悉已知見,菩提樹下成最正覺,降伏眾魔,威德特尊。其身充滿一切世界,神力所作無邊無盡,于一切智所行之義皆得自在,修諸功德悉已圓滿。其菩提座具足莊嚴,周遍十方一切世界,佛處其上轉妙法輪,說諸菩薩所有行愿,開示無量諸佛境界,令諸菩薩皆得悟入,修行種種清凈妙行。復能示導一切眾生令種善根,生于如來平等地中,住諸菩薩無邊妙行,成就一切功德勝法,一切世界、一切眾生、一切佛剎、一切諸法、一切菩薩、一切教化、一切三世、一切調伏、一切神變、一切眾生心之樂欲,悉善了知而作佛事。是為第五廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛轉不退法輪,令諸菩薩不退轉故;轉無量法輪,令一切世間咸了知故;轉開悟一切法輪,能大無畏師子吼故;轉一切法智藏法輪,開法藏門,除闇障故;轉無礙法輪,等虛空故;轉無著法輪,觀一切法非有無故;轉照世法輪,令一切眾生凈法眼故;轉開示一切智法輪,悉遍一切三世法故;轉一切佛同一法輪,一切佛法不相違故。一切諸佛以如是等無量無數百千億那由他法輪,隨諸眾生心行差別而作佛事不可思議。是為第六廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛入于一切王都城邑,為諸眾生而作佛事,所謂;人王都邑、天王都邑,龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、羅剎王、毗舍阇王,如是等王一切都邑。入城門時,大地震動,光明普照,盲者得眼,聾者得耳,狂者得心,裸者得衣,諸憂苦者悉得安樂;一切樂器不鼓自鳴,諸莊嚴具若著、不著咸出妙音,眾生聞者無不欣樂。一切諸佛色身清凈,相好具足,見者無厭,能為眾生作于佛事。所謂:若顧視,若觀察,若動轉,若屈伸,若行,若住,若坐,若臥,若默,若語,若現神通,若為說法,若有教敕,如是一切皆為眾生而作佛事。一切諸佛普于一切無數世界種種眾生心樂海中,勸令念佛,常勤觀察,種諸善根,修菩薩行;嘆佛色相微妙第一,一切眾生難可值遇,若有得見而興信心,則生一切無量善法,集佛功德普皆清凈。如是稱贊佛功德已,分身普往十方世界,令諸眾生,悉得瞻奉,思惟觀察,承事供養,種諸善根,得佛歡喜,增長佛種,悉當成佛。以如是行而作佛事,或為眾生示現色身,或出妙音,或但微笑,令其信樂,頭頂禮敬,曲躬合掌,稱揚贊嘆,問訊起居而作佛事。一切諸佛以如是等無量無數不可言說不可思議種種佛事,于一切世界中,隨諸眾生心之所樂,以本愿力、大慈悲力、一切智力,方便教化,悉令調伏。是為第七廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛或住阿蘭若處而作佛事;或住寂靜處而作佛事;或住空閑處而作佛事;或住佛住處而作佛事;或住三昧而作佛事;或獨處園林而作佛事;或隱身不現而作佛事;或住甚深智而作佛事;或住諸佛無比境界而作佛事;或住不可見種種身行,隨諸眾生心樂欲解,方便教化無有休息,而作佛事;或以天身,求一切智而作佛事;或以龍身、夜叉身、乾闥婆身、阿修羅身、迦樓羅身、緊那羅身、摩睺羅伽、人、非人等身,求一切智而作佛事;或以聲聞身、獨覺身、菩薩身,求一切智而作佛事;或時說法,或時寂默,而作佛事;或說一佛,或說多佛,而作佛事;或說諸菩薩一切行、一切愿,為一行愿而作佛事;或說諸菩薩一行、一愿,為無量行愿而作佛事;或說佛境界即世間境界而作佛事;或說世間境界即佛境界而作佛事;或說佛境界即非境界而作佛事;或住一日,或住一夜,或住半月,或住一月,或住一年,乃至住不可說劫,為諸眾生而作佛事。是為第八廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛是生清凈善根之藏,令諸眾生于佛法中生凈信解,諸根調伏,永離世間;令諸菩薩于菩提道,具智慧明,不由他悟?;颥F涅槃而作佛事;或現世間皆悉無常而作佛事;或說佛身而作佛事;或說所作皆悉已辦而作佛事;或說功德圓滿無缺而作佛事;或說永斷諸有根本而作佛事;或令眾生,厭離世間,隨順佛心,而作佛事;或說壽命終歸于盡而作佛事;或說世間無一可樂而作佛事;或為宣說盡未來際供養諸佛而作佛事;或說諸佛轉凈法輪,令其得聞生大歡喜,而作佛事;或為宣說諸佛境界,令其發心而修諸行,而作佛事;或為宣說念佛三昧,令其發心常樂見佛,而作佛事;或為宣說諸根清凈,勤求佛道,心無懈退,而作佛事;或詣一切諸佛國土,觀諸境界種種因緣而作佛事;或攝一切諸眾生身皆為佛身,令諸懈怠放逸眾生悉住如來清凈禁戒,而作佛事。是為第九廣大佛事。

     「佛子!一切諸佛入涅槃時,無量眾生悲號涕泣,生大憂惱,遞相瞻顧而作是言:『如來世尊有大慈悲,哀愍饒益一切世間,與諸眾生為救為歸。如來出現難可值遇,無上福田于今永滅?!患匆匀缡?,令諸眾生悲號戀慕,而作佛事。復為化度一切天人、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等故,隨其樂欲,自碎其身以為舍利,無量無數不可思議,令諸眾生起凈信心,恭敬尊重,歡喜供養,修諸功德,具足圓滿。復起于塔,種種嚴飾,于諸天宮、龍宮、夜叉宮,乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸宮殿中,以為供養。牙齒、爪發咸以起塔,令其見者皆悉念佛、念法、念僧,信樂不回,誠敬尊重,在在處處布施供養、修諸功德;以是福故,或生天上,或處人間,種族尊榮,財產備足,所有眷屬悉皆清凈,不入惡趣,常生善道,恒得見佛,具眾白法,于三有中速得出離,各隨所愿獲自乘果,于如來所知恩報恩,永與世間作所歸依。佛子!諸佛世尊雖般涅槃,仍與眾生作不思議清凈福田、無盡功德最上福田,令諸眾生善根具足、福德圓滿。是為第十廣大佛事。

     「佛子!此諸佛事無量廣大、不可思議,一切世間諸天及人及去來今聲聞、獨覺皆不能知,唯除如來威神所加。

     「佛子!諸佛世尊有十種無二行自在法。何等為十?所謂:一切諸佛悉能善說,授記言辭,決定無二;一切諸佛悉能隨順眾生心念,令其意滿,決定無二;一切諸佛悉能現覺一切諸法,演說其義,決定無二;一切諸佛悉能具足去、來、今世諸佛智慧,決定無二;一切諸佛悉知三世一切剎那即一剎那,決定無二;一切諸佛悉知三世一切佛剎入一佛剎,決定無二;一切諸佛悉知三世一切佛語即一佛語,決定無二;一切諸佛悉知三世一切諸佛,與其所化一切眾生,體性平等,決定無二;一切諸佛悉知世法及諸佛法性無差別,決定無二;一切諸佛悉知三世一切諸佛所有善根同一善根,決定無二。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種住,住一切法。何等為十?所謂:一切諸佛住覺悟一切法界;一切諸佛住大悲語;一切諸佛住本大愿;一切諸佛住不舍調伏眾生;一切諸佛住無自性法;一切諸佛住平等利益;一切諸佛住無忘失法;一切諸佛住無障礙心;一切諸佛住恒正定心;一切諸佛住等入一切法,不違實際相。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種知一切法盡無有余。何等為十?所謂:知過去一切法盡無有余;知未來一切法盡無有余;知現在一切法盡無有余;知一切言語法盡無有余;知一切世間道盡無有余;知一切眾生心盡無有余;知一切菩薩善根上、中、下種種分位盡無有余;知一切佛圓滿智及諸善根不增不減盡無有余;知一切法皆從緣起盡無有余;知一切世界種盡無有余;知一切法界中如因陀羅網諸差別事盡無有余。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種力。何等為十?所謂:廣大力、最上力、無量力、大威德力、難獲力、不退力、堅固力、不可壞力、一切世間不思議力、一切眾生無能動力。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種大那羅延幢勇健法。何者為十?所謂:

     「一切諸佛,身不可壞,命不可斷,世間毒藥所不能中,一切世界水、火、風災皆于佛身不能為害。一切諸魔、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人、毗舍阇、羅剎等,盡其勢力,雨大金剛如須彌山及鐵圍山,遍于三千大千世界,一時俱下,不能令佛心有驚怖,乃至一毛亦不搖動,行、住、坐、臥初無變易。佛所住處四方遠近,不令其下則不能雨;假使不制而從雨之,終不為損。若有眾生為佛所持及佛所使,尚不可害,況如來身!是為諸佛第一大那羅延幢勇健法。佛子!一切諸佛以一切法界諸世界中須彌山王,及鐵圍山、大鐵圍山、大海、山林、宮殿、屋宅,置一毛孔,盡未來劫,而諸眾生不覺不知,唯除如來神力所被。佛子!爾時,諸佛于一毛孔持于爾所一切世界,盡未來劫,或行、或住、或坐、或臥,不生一念勞倦之心。佛子!譬如虛空普持一切遍法界中所有世界而無勞倦,一切諸佛于一毛孔持諸世界亦復如是。是為諸佛第二大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛能于一念起不可說不可說世界微塵數步,一一步過不可說不可說佛剎微塵數國土,如是而行,經一切世界微塵數劫。佛子!假使有一大金剛山,與上所經一切佛剎其量正等。如是量等大金剛山,有不可說不可說佛剎微塵數,諸佛能以如是諸山置一毛孔。佛身毛孔與法界中一切眾生毛孔數等,一一毛孔悉置爾許大金剛山,持爾許山游行十方,入盡虛空一切世界,從于前際盡未來際,一切諸劫無有休息,佛身無損亦不勞倦,心常在定無有散亂。是為諸佛第三大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛一坐食已,結跏趺坐,經前后際不可說劫,入佛所受不思議樂,其身安住,寂然不動,亦不廢舍化眾生事。佛子!假使有人于遍虛空一一世界悉以毛端次第度量,諸佛能于一毛端處結跏趺坐,盡未來劫;如一毛端處,一切毛端處悉亦如是。佛子!假使十方一切世界所有眾生,一一眾生其身大小悉與不可說佛剎微塵數世界量等,輕重亦爾,諸佛能以爾所眾生置一指端,盡于后際所有諸劫;一切指端皆亦如是,盡持爾許一切眾生入遍虛空一一世界,盡于法界悉使無余,而佛身心曾無勞倦。是為諸佛第四大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛能于一身化現不可說不可說佛剎微塵數頭,一一頭化現不可說不可說佛剎微塵數舌,一一舌化出不可說不可說佛剎微塵數差別音聲──法界眾生靡不皆聞,一一音聲演不可說不可說佛剎微塵數修多羅藏,一一修多羅藏演不可說不可說佛剎微塵數法,一一法有不可說不可說佛剎微塵數文字句義;如是演說,盡不可說不可說佛剎微塵數劫;盡是劫已,復更演說,盡不可說不可說佛剎微塵數劫;如是次第,乃至盡于一切世界微塵數,盡一切眾生心念數。未來際劫猶可窮盡,如來化身所轉法輪無有窮盡。所謂:智慧演說法輪、斷諸疑惑法輪、照一切法法輪、開無礙藏法輪、令無量眾生歡喜調伏法輪、開示一切諸菩薩行法輪、高升圓滿大智慧日法輪、普然照世智慧明燈法輪、辯才無畏種種莊嚴法輪。如一佛身以神通力轉如是等差別法輪,一切世法無能為喻。如是,盡虛空界一一毛端分量之處,有不可說不可說佛剎微塵數世界,一一世界中念念現不可說不可說佛剎微塵數化身,一一化身皆亦如是,所說音聲文字句義,一一充滿一切法界,其中眾生皆得解了,而佛言音無變、無斷、無有窮盡。是為諸佛第五大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛皆以德相莊嚴胸臆,猶若金剛不可損壞,菩提樹下結跏趺坐。魔王軍眾其數無邊,種種異形甚可怖畏,眾生見者靡不驚懾,悉發狂亂或時致死。如是魔眾遍滿虛空,如來見之,心無恐怖,容色不變,一毛不豎,不動不亂,無所分別,離諸喜怒,寂然清凈,住佛所住,具慈悲力,諸根調伏,心無所畏,非諸魔眾所能傾動,而能摧伏一切魔軍,皆使回心,稽首歸依,然后復以三輪教化,令其悉發阿耨多羅三藐三菩提意永不退轉。是為諸佛第六大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛有無礙音,其音普遍十方世界,眾生聞者自然調伏。彼諸如來所出音聲,須彌盧等一切諸山不能為障,天宮、龍宮、夜叉宮,乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等一切諸宮所不能障,一切世界高大音聲亦不能障。隨所應化,一切眾生靡不皆聞,文字句義悉得解了。是為諸佛第七大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛心無障礙,于百千億那由他不可說不可說劫,恒善清凈。去、來、現在一切諸佛同一體性,無濁、無翳,無我、無我所,非內、非外,了境空寂,不生妄想;無所依,無所作,不住諸相,永斷分別;本性清凈,舍離一切攀緣憶念,于一切法常無違諍;住于實際,離欲清凈,入真法界,演說無盡;離量、非量所有妄想,絕為、無為一切言說,于不可說無邊境界悉已通達;無礙無盡智慧方便,成就十力一切功德莊嚴清凈,演說種種無量諸法,皆與實相不相違背;于諸法界三世諸法,悉等無異,究竟自在;入一切法最勝之藏,一切法門正念不惑,安住十方一切佛剎而無動轉;得不斷智,知一切法究竟無余,盡諸有漏,心善解脫,慧善解脫,住于實際,通達無礙,心常正定;于三世法及以一切眾生心行,一念了達,皆無障礙。是為諸佛第八大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛同一法身、境界無量身、功德無邊身、世間無盡身、三界不染身、隨念示現身、非實非虛平等清凈身、無來無去無為不壞身、一相無相法自性身、無處無方遍一切身、神變自在無邊色相身、種種示現普入一切身、妙法方便身、智藏普照身、示法平等身、普遍法界身、無動無分別非有非無常清凈身、非方便非不方便非滅非不滅隨所應化一切眾生種種信解而示現身、從一切功德寶所生身、具一切諸佛法真如身、本性寂靜無障礙身、成就一切無礙法身、遍住一切清凈法界身、分形普遍一切世間身、無攀緣無退轉永解脫具一切智普了達身,是為諸佛第九大那羅延幢勇健法。

     「佛子!一切諸佛等悟一切諸如來法,等修一切諸菩薩行;若愿若智,清凈平等,猶如大海,悉得滿足;行力尊勝,未曾退怯,住諸三昧無量境界,示一切道,勸善誡惡;智力第一演法無畏,隨有所問悉能善答,智慧說法平等清凈,身、語、意行悉皆無雜,住佛所住諸佛種性,以佛智慧而作佛事;住一切智,演無量法,無有根本,無有邊際,神通智慧不可思議,一切世間無能解了;智慧深入,見一切法微妙廣大無量無邊,三世法門咸善通達,一切世界悉能開曉;以出世智,于諸世間作不可說種種佛事,成不退智,入諸佛數;雖已證得不可言說離文字法,而能開示種種言辭;以普賢智集諸善行,成就一念相應妙慧,于一切法悉能覺了,如先所念一切眾生,皆依自乘而施其法;一切諸法、一切世界、一切眾生、一切三世,于法界內,如是境界其量無邊,以無礙智悉能知見。佛子!一切諸佛于一念頃,隨所應化出興于世,住清凈土,成等正覺,現神通力,開悟三世一切眾生心、意及識不失于時。佛子!眾生無邊,世界無邊,法界無邊,三世無邊,諸佛最勝亦無有邊,悉現于中成等正覺,以佛智慧方便開悟無有休息。佛子!一切諸佛以神通力,現最妙身,住無邊處,大悲方便,心無障礙,于一切時常為眾生演說妙法。是為諸佛第十大那羅延幢勇健法。

     「佛子!此一切諸佛大那羅延幢勇健法無量無邊、不可思議,去、來、現在一切眾生及以二乘不能解了,唯除如來神力所加。

     「佛子!諸佛世尊有十種決定法。何等為十?所謂:一切諸佛定從兜率壽盡下生;一切諸佛定示受生,處胎十月;一切諸佛定厭世俗,樂求出家;一切諸佛決定坐于菩提樹下成等正覺,悟諸佛法;一切諸佛定于一念悟一切法,一切世界示現神力;一切諸佛定能應時轉妙法輪;一切諸佛定能隨彼所種善根,應時說法而為授記;一切諸佛定能應時為作佛事;一切諸佛定能為諸成就菩薩而授記別;一切諸佛定能一念普答一切眾生所問。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種速疾法。何等為十?所謂:一切諸佛若有見者,速得遠離一切惡趣;一切諸佛若有見者,速得圓滿殊勝功德;一切諸佛若有見者,速能成就廣大善根;一切諸佛若有見者,速得往生凈妙天上;一切諸佛若有見者,速能除斷一切疑惑;一切諸佛若已發菩提心而得見者,速得成就廣大信解永不退轉,能隨所應教化眾生,若未發心即能速發阿耨多羅三藐三菩提心;一切諸佛若未入正位而得見者,速入正位;一切諸佛若有見者,速能清凈世、出世間一切諸根;一切諸佛若有見者,速得除滅一切障礙;一切諸佛若有見者,速能獲得無畏辯才。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種應常憶念清凈法。何等為十?所謂:一切諸佛過去因緣,一切菩薩應常憶念;一切諸佛清凈勝行,一切菩薩應常憶念;一切諸佛滿足諸度,一切菩薩應常憶念;一切諸佛成就大愿,一切菩薩應常憶念;一切諸佛積集善根,一切菩薩應常憶念;一切諸佛已具梵行,一切菩薩應常憶念;一切諸佛現成正覺,一切菩薩應常憶念;一切諸佛色身無量,一切菩薩應常憶念;一切諸佛神通無量,一切菩薩應常憶念;一切諸佛十力無畏,一切菩薩應常憶念。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種一切智住。何等為十?所謂:一切諸佛于一念中,悉知三世一切眾生心、心所行;一切諸佛于一念中,悉知三世一切眾生所集諸業及業果報;一切諸佛于一念中,悉知一切眾生所宜,以三種輪教化調伏;一切諸佛于一念中,盡知法界一切眾生所有心相,于一切處普現佛興,令其得見,方便攝受;一切諸佛于一念中,普隨法界一切眾生心樂欲解,示現說法,令其調伏;一切諸佛于一念中,悉知法界一切眾生心之所樂,為現神力;一切諸佛于一念中,遍一切處,隨所應化一切眾生示現出興,為說佛身不可取著;一切諸佛于一念中,普至法界一切處一切眾生彼彼諸道;一切諸佛于一念中,隨諸眾生有憶念者,在在處處無不往應;一切諸佛于一念中,悉知一切眾生解欲,為其示現無量色相。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種無量不可思議佛三昧。何等為十?所謂:一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,普為眾生廣說妙法;一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,普為眾生說無我際;一切諸佛恒住正定,于一念中遍一切處,普入三世;一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,普入十方廣大佛剎;一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,普現無量種種佛身;一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,隨諸眾生種種心解現身、語、意;一切諸佛恒在正定,于一念中遍一切處,說一切法離欲真際;一切諸佛恒住正定,于一念中遍一切處,演說一切緣起自性;一切諸佛恒住正定,于一念中遍一切處,示現無量世、出世間廣大莊嚴,令諸眾生常得見佛;一切諸佛恒住正定,于一念中遍一切處,令諸眾生悉得通達一切佛法、無量解脫,究竟到于無上彼岸。是為十。

     「佛子!諸佛世尊有十種無礙解脫。何等為十?所謂:一切諸佛能于一塵現不可說不可說諸佛出興于世;一切諸佛能于一塵現不可說不可說諸佛轉凈法輪;一切諸佛能于一塵現不可說不可說眾生受化調伏;一切諸佛能于一塵現不可說不可說諸佛國土;一切諸佛能于一塵現不可說不可說菩薩授記;一切諸佛能于一塵現去、來、今一切諸佛;一切諸佛能于一塵現去、來、今諸世界種;一切諸佛能于一塵現去、來、今一切神通;一切諸佛能于一塵現去、來、今一切眾生;一切諸佛能于一塵現去、來、今一切佛事。是為十?!?

     爾時,普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言:

     「佛子!今當為汝演說如來所有相海。

     「佛子!如來頂上有三十二寶莊嚴大人相。其中有大人相,名:光照一切方普放無量大光明網,一切妙寶以為莊嚴,寶發周遍,柔軟密致,一一咸放摩尼寶光,充滿一切無邊世界,悉現佛身色相圓滿,是為一。次有大人相,名:佛眼光明云,以摩尼王種種莊嚴出金色光,如眉間毫相所放光明,其光普照一切世界,是為二。次有大人相,名:充滿法界云,上妙寶輪以為莊嚴,放于如來福智燈明,普照十方一切法界諸世界海,于中普現一切諸佛及諸菩薩,是為三。次有大人相,名:示現普照云,真金摩尼種種莊嚴,其諸妙寶咸放光明,照不思議諸佛國土,一切諸佛于中出現,是為四。次有大人相,名:放寶光明云,摩尼寶王清凈莊嚴,毗琉璃寶以為華蕊,光照十方一切法界,于中普現種種神變,贊嘆如來往昔所行智慧功德,是為五。次有大人相,名:示現如來遍法界大自在云,菩薩神變寶焰摩尼以為其冠,具如來力覺悟一切寶焰光輪以為其鬘,其光普照十方世界,于中示現一切如來坐于道場,一切智云充滿虛空無量法界,是為六。次有大人相,名:如來普燈云,以能震動法界國土大自在寶海而為莊嚴,放凈光明充滿法界,于中普現十方諸菩薩功德海、過現未來佛智慧幢海,是為七。次有大人相,名:普照諸佛廣大云,因陀羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴,常放菩薩焰燈光明,普照十方一切世界,于中顯現一切諸佛眾色相海、大音聲海、清凈力海,是為八。次有大人相,名:圓滿光明云,上妙琉璃摩尼王種種寶華以為莊嚴,一切眾寶舒大焰網充滿十方,一切世界一切眾生悉見如來現坐其前,贊嘆諸佛及諸菩薩法身功德,令入如來清凈境界,是為九。次有大人相,名:普照一切菩薩行藏光明云,眾寶妙華以為莊嚴,寶光普照無量世界,寶焰普覆一切國土,十方法界通達無礙,震動佛音宣暢法海,是為十。次有大人相,名:普光照耀云,毗琉璃、因陀羅、金剛摩尼寶以為莊嚴,琉璃寶光色相明徹,普照一切諸世界海,出妙音聲充滿法界,如是皆從諸佛智慧大功德海之所化現,是為十一。次有大人相,名:正覺云,以雜寶華而為莊嚴,其諸寶華悉放光明,皆有如來坐于道場,充滿一切無邊世界,令諸世界普得清凈,永斷一切妄想分別,是為十二。次有大人相,名:光明照曜云,以寶焰藏海心王摩尼而為莊嚴,放大光明,光中顯現無量菩薩及諸菩薩所行之行,一切如來智身、法身、諸色相海充滿法界,是為十三。次有大人相,名:莊嚴普照云,以金剛華、毗琉璃寶而為莊嚴,放大光明,光中有大寶蓮華座,具足莊嚴,彌覆法界,自然演說四菩薩行,其音普遍諸法界海,是為十四。次有大人相,名:現佛三昧海行云,于一念中示現如來無量莊嚴,普遍莊嚴一切法界不思議世界海,是為十五。次有大人相,名:變化海普照云,妙寶蓮華如須彌山以為莊嚴,眾寶光明從佛愿生,現諸變化無有窮盡,是為十六。次有大人相,名:一切如來解脫云,清凈妙寶以為莊嚴,放大光明莊嚴一切佛師子座,示現一切諸佛色像及無量佛法諸佛剎海,是為十七。次有大人相,名:自在方便普照云,毗琉璃華、真金蓮華、摩尼王燈、妙法焰云以為莊嚴,放一切諸佛寶焰密云,清凈光明充滿法界,于中普現一切妙好莊嚴之具,是為十八。次有大人相,名:覺佛種性云,無量寶光以為莊嚴,具足千輪,內外清凈,從于往昔善根所生,其光遍照十方世界,發明智日,宣布法海,是為十九。次有大人相,名:現一切如來相自在云,眾寶瓔珞、琉璃寶華以為莊嚴,舒大寶焰充滿法界,于中普現等一切佛剎微塵數去、來、現在無量諸佛,如師子王勇猛無畏,色相、智慧皆悉具足,是為二十。次有大人相,名:遍照一切法界云,如來寶相清凈莊嚴,放大光明普照法界,顯現一切無量無邊諸佛菩薩智慧妙藏,是為二十一。次有大人相,名:毗盧遮那如來相云,上妙寶華及毗琉璃清凈妙月以為莊嚴,悉放無量百千萬億摩尼寶光,充滿一切虛空法界,于中示現無量佛剎,皆有如來結跏趺坐,是為二十二。次有大人相,名:普照一切佛光明云,眾寶妙燈以為莊嚴,放凈光明遍照十方一切世界,悉現諸佛轉于法輪,是為二十三。次有大人相,名:普現一切莊嚴云,種種寶焰以為莊嚴,放凈光明充滿法界,念念?,F不可說不可說一切諸佛與諸菩薩坐于道場,是為二十四。次有大人相,名:出一切法界音聲云,摩尼寶海、上妙栴檀以為莊嚴,舒大焰網充滿法界,其中普演微妙音聲,示諸眾生一切業海,是為二十五。次有大人相,名:普照諸佛變化輪云,如來凈眼以為莊嚴,光照十方一切世界,于中普現去、來、今佛所有一切莊嚴之具,復出妙音演不思議廣大法海,是為二十六。次有大人相,名:光照佛海云,其光普照一切世界,盡于法界無所障礙,悉有如來結跏趺坐,是為二十七。次有大人相,名:寶燈云,放于如來廣大光明,普照十方一切法界,于中普現一切諸佛及諸菩薩不可思議諸眾生海,是為二十八。次有大人相,名:法界無差別云,放于如來大智光明,普照十方諸佛國土、一切菩薩道場眾會無量法海,于中普現種種神通,復出妙音,隨諸眾生心之所樂演說普賢菩薩行愿,令其回向,是為二十九。次有大人相,名:安住一切世界海普照云,放寶光明充滿一切虛空法界,于中普現凈妙道場及佛菩薩莊嚴身相,令其見者得無所見,是為三十。次有大人相,名:一切寶清凈光焰云,放于無量諸佛菩薩摩尼妙寶清凈光明,普照十方一切法界,于中普現諸菩薩海,莫不具足如來神力,常游十方盡虛空界一切剎網,是為三十一。次有大人相,名:普照一切法界莊嚴云,最處于中,漸次隆起,閻浮檀金、因陀羅網以為莊嚴,放凈光云充滿法界,念念?,F一切世界諸佛菩薩道場眾會,是為三十二。佛子!如來頂上有如是三十二種大人相以為嚴好。

     「佛子!如來眉間有大人相,名:遍法界光明云,摩尼寶華以為莊嚴,放大光明,具眾寶色,猶如日月洞徹清凈,其光普照十方國土,于中顯現一切佛身,復出妙音宣暢法海,是為三十三。如來眼有大人相,名:自在普見云,以眾妙寶而為莊嚴,摩尼寶光清凈映徹,普見一切皆無障礙,是為三十四。如來鼻有大人相,名:一切神通智慧云,清凈妙寶以為莊嚴,眾寶色光彌覆其上,于中出現無量化佛坐寶蓮華,往諸世界為一切菩薩、一切眾生演不思議諸佛法海,是為三十五。如來舌有大人相,名:示現音聲影像云,眾色妙寶以為莊嚴,宿世善根之所成就,其舌廣長遍覆一切諸世界海,如來若或熙怡微笑,必放一切摩尼寶光,其光普照十方法界,能令一切心得清涼,去、來、現在所有諸佛皆于光中炳然顯現,悉演廣大微妙之音,遍一切剎,住無量劫,是為三十六。如來舌復有大人相,名:法界云,其掌安平,眾寶為嚴,放妙寶光色相圓滿,猶如眉間所放光明,其光普照一切佛剎,唯塵所成,無有自性,光中復現無量諸佛,咸發妙音說一切法,是為三十七。如來舌端有大人相,名:照法界光明云,如意寶王以為莊嚴,自然恒出金色寶焰,于中影現一切佛海,復震妙音充滿一切無邊世界,一一音中具一切音,悉演妙法,聽者心悅,經無量劫玩味不忘,是為三十八。如來舌端復有大人相,名:照耀法界云,摩尼寶王以為嚴飾,演眾色相微妙光明,充滿十方無量國土,盡于法界靡不清凈,于中悉有無量諸佛及諸菩薩各吐妙音種種開示,一切菩薩現前聽受,是為三十九。如來口上齶有大人相,名:示現不思議法界云,因陀羅寶、毗琉璃寶以為莊嚴,放香燈焰清凈光云,充滿十方一切法界,示現種種神通方便,普于一切諸世界海開演甚深不思議法,是為四十。如來口右輔下牙有大人相,名:佛牙云,眾寶摩尼卍字相輪以為莊嚴,放大光明普照法界,于中普現一切佛身,周流十方開悟群生,是為四十一。如來口右輔上牙有大人相,名:寶焰彌盧藏云,摩尼寶藏以為莊嚴,放金剛香焰清凈光明,一一光明充滿法界,示現一切諸佛神力,復現一切十方世界凈妙道場,是為四十二。如來口左輔下牙有大人相,名:寶燈普照云,一切妙寶舒華發香以為莊嚴,放燈焰云清凈光明,充滿一切諸世界海,于中顯現一切諸佛坐蓮華藏師子之座,諸菩薩眾所共圍繞,是為四十三。如來口左輔上牙有大人相,名:照現如來云,清凈光明、閻浮檀金、寶網、寶華以為莊嚴,放大焰輪充滿法界,于中普現一切諸佛,以神通力于虛空中流布法乳、法燈、法寶,教化一切諸菩薩眾,是為四十四。如來齒有大人相,名:普現光明云,一一齒間相海莊嚴,若微笑時悉放光明,具眾寶色摩尼寶焰右旋宛轉,流布法界靡不充滿,演佛言音說普賢行,是為四十五。如來唇有大人相,名:影現一切寶光云,放閻浮檀真金色、蓮華色、一切寶色廣大光明,照于法界悉令清凈,是為四十六。

     「如來頸有大人相,名:普照一切世界云,摩尼寶王以為莊嚴,紺蒲成就柔軟細滑,放毗盧遮那清凈光明,充滿十方一切世界,于中普現一切諸佛,是為四十七。如來右肩有大人相,名:佛廣大一切寶云,放一切寶色、真金色、蓮華色光明,成寶焰網普照法界,于中普現一切菩薩,是為四十八。如來右肩復有大人相,名:最勝寶普照云,其色清凈如閻浮金,放摩尼光充滿法界,于中普現一切菩薩,是為四十九。如來左肩有大人相,名:最勝光照法界云,猶如頂上及以眉間種種莊嚴,放閻浮檀金及蓮華色眾寶光明,成大焰網充滿法界,于中示現一切神力,是為五十。如來左肩復有大人相,名:光明遍照云,其相右旋,閻浮檀金色摩尼寶王以為莊嚴,放眾寶華,香焰光明充遍法界,于中普現一切諸佛及以一切嚴凈國土,是為五十一。如來左肩復有大人相,名:普照耀云,其相右旋,微密莊嚴,放佛燈焰云,清凈光明充遍法界,于中顯現一切菩薩種種莊嚴悉皆妙好,是為五十二。如來胸臆有大人相,形如卍字,名:吉祥海云,摩尼寶華以為莊嚴,放一切寶色種種光焰輪,充滿法界普令清凈,復出妙音宣暢法海,是為五十三。吉祥相右邊有大人相,名:示現光照云,因陀羅網以為莊嚴,放大光輪充滿法界,于中普現無量諸佛,是為五十四。吉祥相右邊復有大人相,名:普現如來云,以諸菩薩摩尼寶冠而為莊嚴,放大光明普照十方一切世界悉令清凈,于中示現去、來、今佛坐于道場,普現神力廣宣法海,是為五十五。吉祥相右邊復有大人相,名:開敷華云,摩尼寶華以為莊嚴,放寶香焰燈清凈光明,狀如蓮華,充滿世界,是為五十六。吉祥相右邊復有大人相,名:可悅樂金色云,以一切寶心王藏摩尼王而為莊嚴,放凈光明照于法界,于中普現猶如佛眼廣大光明摩尼寶藏,是為五十七。吉祥相右邊復有大人相,名:佛海云,毗琉璃寶、香燈、華鬘以為莊嚴,放滿虛空摩尼寶王香燈大焰清凈光明,充遍十方一切國土,于中普現道場眾會,是為五十八。吉祥相左邊有大人相,名:示現光明云,無數菩薩坐寶蓮華以為莊嚴,放摩尼王種種間錯寶焰光明,普凈一切諸法界海,于中示現無量諸佛,及佛妙音演說諸法,是為五十九。吉祥相左邊復有大人相,名:示現遍法界光明云,摩尼寶海以為莊嚴,放大光明遍一切剎,于中普現諸菩薩眾,是為六十。吉祥相左邊復有大人相,名:普勝云,日光明摩尼王寶輪鬘而為莊嚴,放大光焰充滿法界諸世界海,于中示現一切世界、一切如來、一切眾生,是為六十一。吉祥相左邊復有大人相,名:轉法輪妙音云,一切法燈清凈香蕊以為莊嚴,放大光明充滿法界,于中普現一切諸佛所有相海及以心海,是為六十二。吉祥相左邊復有大人相,名:莊嚴云,以去、來、今一切佛海而為莊嚴,放凈光明嚴凈一切諸佛國土,于中普現十方一切諸佛菩薩及佛菩薩所行之行,是為六十三。

     「如來右手有大人相,名:海照云,眾寶莊嚴,恒放月焰清凈光明,充滿虛空一切世界,發大音聲嘆美一切諸菩薩行,是為六十四。如來右手復有大人相,名:影現照耀云,以毗琉璃、帝青、摩尼寶華而為莊嚴,放大光明普照十方菩薩所住蓮華藏、摩尼藏等一切世界,于中悉現無量諸佛,以凈法身坐菩提樹,震動一切十方國土,是為六十五。如來右手復有大人相,名:燈焰鬘普嚴凈云,毗盧遮那寶以為莊嚴,放大光明成變化網,于中普現諸菩薩眾,咸戴寶冠演諸行海,是為六十六。如來右手復有大人相,名:普現一切摩尼云,蓮華焰燈而為莊嚴,放海藏光充遍法界,于中普現無量諸佛坐蓮華座,是為六十七。如來右手復有大人相,名:光明云,摩尼焰海以為莊嚴,放眾寶焰、香焰、華焰清凈光明,充滿一切諸世界網,于中普現諸佛道場,是為六十八。如來左手有大人相,名:毗琉璃清凈燈云,寶地妙色以為莊嚴,放于如來金色光明,念念?,F一切上妙莊嚴之具,是為六十九。如來左手復有大人相,名:一切剎智慧燈音聲云,以因陀羅網、金剛華而為莊嚴,放閻浮檀金清凈光明,普照十方一切世界,是為七十。如來左手復有大人相,名:安住寶蓮華光明云,眾寶妙華以為莊嚴,放大光明如須彌燈,普照十方一切世界,是為七十一。如來左手復有大人相,名:遍照法界云,以妙寶鬘、寶輪、寶瓶、因陀羅網及眾妙相以為莊嚴,放大光明普照十方一切國土,于中示現一切法界、一切世界海、一切如來坐蓮華座,是為七十二。如來右手指有大人相,名:現諸劫剎海旋云,水月焰藏摩尼王一切寶華以為莊嚴,放大光明充滿法界,其中恒出微妙音聲滿十方剎,是為七十三。如來左手指有大人相,名:安住一切寶云,以帝青、金剛寶而為莊嚴,放摩尼王眾寶光明充滿法界,其中普現一切諸佛及諸菩薩,是為七十四。如來右手掌有大人相,名:照耀云,以摩尼王千輻寶輪而為莊嚴,放寶光明,其光右旋充滿法界,于中普現一切諸佛,一一佛身光焰熾然,說法度人,凈諸世界,是為七十五。如來左手掌有大人相,名:焰輪普增長化現法界道場云,以日光摩尼王千輻輪而為莊嚴,放大光明充滿一切諸世界海,于中示現一切菩薩,演說普賢所有行海,普入一切諸佛國土,各各開悟無量眾生,是為七十六。

     「如來陰藏有大人相,名:普流出佛音聲云,一切妙寶以為莊嚴,放摩尼燈華焰光明,其光熾盛,具眾寶色,普照一切虛空法界,其中普現一切諸佛游行往來處處周遍,是為七十七。如來右臀有大人相,名:寶燈鬘普照云,諸摩尼寶以為莊嚴,放不思議寶焰光明,彌布十方一切法界,與虛空法界同為一相,而能出生一切諸相,一一相中悉現諸佛自在神變,是為七十八。如來左臀有大人相,名:示現一切法界海光明彌覆虛空云,猶如蓮華,清凈妙寶以為嚴飾,放光明網遍照十方一切法界,于中普現種種相云,是為七十九。如來右髀有大人相,名:普現云,以眾色摩尼而為莊嚴,其髀與(月耑,音chuan)上下相稱,放摩尼焰妙法光明,于一念中能普示現一切寶王游步相海,是為八十。如來左髀有大人相,名:現一切佛無量相海云,一切寶海隨順安住以為莊嚴,廣大游行,放凈光明普照眾生,悉使希求無上佛法,是為八十一。如來右邊伊尼延鹿王(月耑,音chuan)有大人相,名:一切虛空法界云,光明妙寶以為莊嚴,其相圓直,善能游步,放閻浮金色清凈光明,遍照一切諸佛世界,發大音聲普皆震動,復現一切諸佛國土,住于虛空寶焰莊嚴,無量菩薩從中化現,是為八十二。如來左邊伊尼延鹿王(月耑,音chuan)有大人相,名:莊嚴海云,色如真金,能遍游行一切佛剎,放一切寶清凈光明,充滿法界施作佛事,是為八十三。如來寶上毛有大人相,名:普現法界影像云,其毛右旋,一一毛端放寶光明,充滿十方一切法界,示現一切諸佛神力,其諸毛孔悉放光明,一切佛剎于中顯現,是為八十四。

     「如來足下有大人相,名:一切菩薩海安住云,色如金剛、閻浮檀金,清凈蓮華放寶光明,普照十方諸世界海,寶香焰云處處周遍,舉足將步,香氣周流,具眾寶色充滿法界,是為八十五。如來右足上有大人相,名:普照一切光明云,一切眾寶以為莊嚴,放大光明充滿法界,示現一切諸佛菩薩,是為八十六。如來左足上有大人相,名:普現一切諸佛云,寶藏摩尼以為莊嚴,放寶光明,于念念中現一切佛神通變化,及其法海所坐道場,盡未來際劫無有間斷,是為八十七。如來右足指間有大人相,名:光照一切法界海云,須彌燈摩尼王千輻焰輪種種莊嚴,放大光明充滿十方一切法界諸世界海,于中普現一切諸佛所有種種寶莊嚴相,是為八十八。如來左足指間有大人相,名:現一切佛海云,摩尼寶華、香焰、燈鬘、一切寶輪以為莊嚴,恒放寶海清凈光明,充滿虛空,普及十方一切世界,于中示現一切諸佛及諸菩薩圓滿音聲、卍字等相,利益無量一切眾生,是為八十九。如來右足跟有大人相,名:自在照耀云,帝青、寶末以為莊嚴,常放如來妙寶光明,其光妙好充滿法界,皆同一相無有差別,于中示現一切諸佛坐于道場演說妙法,是為九十。如來左足跟有大人相,名:示現妙音演說諸法海云,以變化海摩尼寶、香焰海須彌華摩尼寶及毗琉璃而為莊嚴,放大光明充滿法界,于中普現諸佛神力,是為九十一。如來右足趺有大人相,名:示現一切莊嚴光明云,眾寶所成,極妙莊嚴,放閻浮檀金色清凈光明,普照十方一切法界,其光明相猶如大云,普覆一切諸佛道場,是為九十二。如來左足趺有大人相,名:現眾色相云,以一切月焰藏毗盧遮那寶、因陀羅尼羅寶而為莊嚴,念念游行諸法界海,放摩尼燈香焰光明,其光遍滿一切法界,是為九十三。如來右足四周有大人相,名:普藏云,因陀羅尼羅金剛寶以為莊嚴,放寶光明充滿虛空,于中示現一切諸佛坐于道場摩尼寶王師子之座,是為九十四。如來左足四周有大人相,名:光明遍照法界云,摩尼寶華以為莊嚴,放大光明充滿法界平等一相,于中示現一切諸佛及諸菩薩自在神力,以大妙音演說法界無盡法門,是為九十五。如來右足指端有大人相,名:示現莊嚴云,甚可愛樂閻浮檀清凈真金以為莊嚴,放大光明充滿十方一切法界,于中示現一切諸佛及諸菩薩無盡法海種種功德、神通變化,是為九十六。如來左足指端有大人相,名:現一切佛神變云,不思議佛光明、月焰普香、摩尼寶焰輪以為莊嚴,放眾寶色清凈光明,充滿一切諸世界海,于中示現一切諸佛及諸菩薩演說一切諸佛法海,是為九十七。

     「佛子!毗盧遮那如來有如是等十華藏世界海微塵數大人相;一一身分,眾寶妙相以為莊嚴?!?

     爾時,世尊告寶手菩薩言:

     「佛子!如來、應、正等覺有隨好,名:圓滿王。此隨好中出大光明,名為:熾盛,七百萬阿僧祇光明而為眷屬。佛子!我為菩薩時,于兜率天宮放大光明,名:光幢王,照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄眾生,遇斯光者,眾苦休息,得十種清凈眼,耳、鼻、舌、身、意亦復如是,咸生歡喜,踴躍稱慶,從彼命終生兜率天。天中有鼓,名:甚可愛樂。彼天生已,此鼓發音而告之言:『諸天子!汝以心不放逸,于如來所種諸善根,往昔親近眾善知識。毗盧遮那大威神力,于彼命終來生此天?!?

     「佛子!菩薩足下千輻輪,名:光明普照王。此有隨好,名:圓滿王,常放四十種光明。中有一光,名:清凈功德,能照億那由他佛剎微塵數世界,隨諸眾生種種業行、種種欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生,遇斯光者,皆悉命終生兜率天。既生天已,聞天鼓音而告之言:『善哉善哉!諸天子!毗盧遮那菩薩入離垢三昧,汝當敬禮?!?

     「爾時,諸天子聞天鼓音如是勸誨,咸生是念:『奇哉希有!何因發此微妙之音?』是時,天鼓告諸天子言:『我所發聲,諸善根力之所成就。諸天子!如我說我,而不著我,不著我所;一切諸佛亦復如是,自說是佛,不著于我,不著我所。諸天子!如我音聲不從東方來,不從南西北方、四維上下來;業報成佛亦復如是,非十方來。諸天子!譬如汝等昔在地獄,地獄及身非十方來,但由于汝顛倒惡業愚癡纏縛,生地獄身,此無根本、無有來處。諸天子!毗盧遮那菩薩威德力故放大光明,而此光明非十方來。諸天子!我天鼓音亦復如是,非十方來,但以三昧善根力故,般若波羅蜜威德力故,出生如是清凈音聲,示現如是種種自在。諸天子!譬如須彌山王有三十三天上妙宮殿種種樂具,而此樂具非十方來;我天鼓音亦復如是,非十方來。諸天子!譬如億那由他佛剎微塵數世界盡末為塵,我為如是塵數眾生,隨其所樂而演說法,令大歡喜,然我于彼不生疲厭、不生退怯、不生憍慢、不生放逸。諸天子!毗盧遮那菩薩住離垢三昧亦復如是,于右手掌一隨好中放一光明,出現無量自在神力,一切聲聞、辟支佛尚不能知,況諸眾生!諸天子!汝當往詣彼菩薩所親近供養,勿復貪著五欲樂具,著五欲樂障諸善根。諸天子!譬如劫火燒須彌山,悉令除盡,無余可得;貪欲纏心亦復如是,終不能生念佛之意。諸天子!汝等應當知恩報恩。諸天子!其有眾生不知報恩,多遭橫死,生于地獄。諸天子!汝等昔在地獄之中,蒙光照身,舍彼生此;汝等今者宜疾回向,增長善根。諸天子!如我天鼓,非男非女,而能出生無量無邊不思議事;汝天子、天女亦復如是,非男非女,而能受用種種上妙宮殿園林。如我天鼓不生不滅,色、受、想、行、識亦復如是不生不滅。汝等若能于此悟解,應知則入無依印三昧?!?

     「時,諸天子聞是音已,得未曾有,即皆化作一萬華云、一萬香云、一萬音樂云、一萬幢云、一萬蓋云、一萬歌贊云;作是化已,即共往詣毗盧遮那菩薩所住宮殿,合掌恭敬,于一面立,欲申瞻覲而不得見。時,有天子作如是言:『毗盧遮那菩薩已從此沒,生于人間凈飯王家,乘栴檀樓閣,處摩耶夫人胎?!粫r,諸天子以天眼觀見菩薩身,處在人間凈飯王家,梵天、欲天承事供養。諸天子眾咸作是念:『我等若不往菩薩所問訊起居,乃至一念于此天宮而生愛著,則為不可?!粫r,一一天子與十那由他眷屬欲下閻浮提。時,天鼓中出聲告言:『諸天子!菩薩摩訶薩非此命終而生彼間,但以神通,隨諸眾生心之所宜,令其得見。諸天子!如我今者,非眼所見,而能出聲;菩薩摩訶薩入離垢三昧亦復如是,非眼所見,而能處處示現受生,離分別,除憍慢,無染著。諸天子!汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心,凈治其意,住善威儀,悔除一切業障、煩惱障、報障、見障;以盡法界眾生數等身,以盡法界眾生數等頭,以盡法界眾生數等舌,以盡法界眾生數等善身業、善語業、善意業,悔除所有諸障過惡?!?

     「時,諸天子聞是語已,得未曾有,心大歡喜而問之言:『菩薩摩訶薩云何悔除一切過惡?』爾時,天鼓以菩薩三昧善根力故,發聲告言:『諸天子!菩薩知諸業不從東方來,不從南西北方、四維上下來,而共積集,止住于心;但從顛倒生,無有住處。菩薩如是決定明見,無有疑惑。諸天子!如我天鼓,說業、說報、說行、說戒、說喜、說安、說諸三昧;諸佛菩薩亦復如是,說我、說我所、說眾生、說貪恚癡種種諸業,而實無我、無有我所。諸所作業、六趣果報,十方推求悉不可得。諸天子!譬如我聲,不生不滅,造惡諸天不聞余聲,唯聞以地獄覺悟之聲;一切諸業亦復如是,非生非滅,隨有修集則受其報。諸天子!如我天鼓所出音聲,于無量劫不可窮盡、無有間斷,若來若去皆不可得。諸天子!若有去來則有斷常,一切諸佛終不演說有斷常法,除為方便成熟眾生。諸天子!譬如我聲,于無量世界,隨眾生心皆使得聞;一切諸佛亦復如是,隨眾生心悉令得見。諸天子!如有玻璃鏡,名為:能照,清凈鑒徹,與十世界其量正等;無量無邊諸國土中,一切山川、一切眾生,乃至地獄、畜生、餓鬼,所有影像皆于中現。諸天子!于汝意云何?彼諸影像可得說言來入鏡中、從鏡去不?』答言:『不也?!弧褐T天子!一切諸業亦復如是,雖能出生諸業果報,無來去處。諸天子!譬如幻師幻惑人眼,當知諸業亦復如是。若如是知,是真實懺悔,一切罪惡悉得清凈?!?

     「說此法時,百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀諸天子,得無生法忍;無量不思議阿僧祇六欲諸天子,發阿耨多羅三藐三菩提心;六欲天中一切天女,皆舍女身,發于無上菩提之意。爾時,諸天子聞說普賢廣大回向,得十地故,獲諸力莊嚴三昧故,以眾生數等清凈三業悔除一切諸重障故,即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華;一一華上皆有菩薩結跏趺坐,放大光明;彼諸菩薩一一隨好,放眾生數等光明;彼光明中,有眾生數等諸佛結跏趺坐,隨眾生心而為說法,而猶未現離垢三昧少分之力。

     \

     「爾時,彼諸天子以上眾華,復于身上一一毛孔化作眾生數等眾妙華云,供養毗盧遮那如來,持以散佛,一切皆于佛身上住。其諸香云,普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者,其身安樂,譬如比丘入第四禪,一切業障皆得消滅。若有聞者,彼諸眾生于色、聲、香、味、觸,其內具有五百煩惱,其外亦有五百煩惱,貪行多者二萬一千,瞋行多者二萬一千,癡行多者二萬一千,等分行者二萬一千,了知如是悉是虛妄。如是知已,成就香幢云自在光明清凈善根。若有眾生見其蓋者,種一清凈金網轉輪王一恒河沙善根。

     「佛子!菩薩住此轉輪王位,于百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。佛子!譬如明鏡世界月智如來,常有無量諸世界中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等化現其身而來聽法,廣為演說本生之事,未曾一念而有間斷。若有眾生聞其佛名,必得往生彼佛國土;菩薩安住清凈金網轉輪王位亦復如是,若有暫得遇其光明,必獲菩薩第十地位,以先修行善根力故。佛子!如得初禪,雖未命終,見梵天處所有宮殿而得受于梵世安樂;得諸禪者悉亦如是。菩薩摩訶薩住清凈金網轉輪王位,放摩尼髻清凈光明;若有眾生遇斯光者,皆得菩薩第十地位,成就無量智慧光明,得十種清凈眼,乃至十種清凈意,具足無量甚深三昧,成就如是清凈肉眼。

     「佛子!假使有人以億那由他佛剎碎為微塵,一塵一剎復以爾許微塵數佛剎碎為微塵,如是微塵悉置左手持以東行,過爾許微塵數世界乃下一塵,如是東行盡此微塵,南西北方、四維上下亦復如是;如是十方所有世界若著微塵及不著者,悉以集成一佛國土。寶手!于汝意云何?如是佛土廣大無量可思議不?」

     答曰:「不也!如是佛土廣大無量,希有奇特,不可思議。若有眾生聞此譬喻能生信解,當知更為希有奇特?!?

     佛言:「寶手!如是如是!如汝所說!若有善男子、善女人聞此譬喻而生信者,我授彼記,決定當成阿耨多羅三藐三菩提,當獲如來無上智慧。寶手!設復有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵,以此微塵依前譬喻一一下盡,乃至集成一佛國土,復末為塵,如是次第展轉乃至經八十返;如是一切廣大佛土所有微塵,菩薩業報清凈肉眼于一念中悉能明見,亦見百億廣大佛剎微塵數佛,如玻璃鏡清凈光明,照十佛剎微塵數世界。寶手!如是皆是清凈金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就?!?

     爾時,普賢菩薩摩訶薩復告諸菩薩大眾言:

     「佛子!如向所演,此但隨眾生根器所宜,略說如來少分境界。何以故?諸佛世尊,為諸眾生,無智作惡,計我、我所,執著于身,顛倒疑惑,邪見分別,與諸結縛恒共相應,隨生死流遠如來道故,出興于世。佛子!我不見一法為大過失,如諸菩薩于他菩薩起瞋心者。何以故?佛子!若諸菩薩于余菩薩起瞋恚心,即成就百萬障門故。何等為百萬障?所謂:不見菩提障;不聞正法障;生不凈世界障;生諸惡趣障;生諸難處障;多諸疾病障;多被謗毀障;生頑鈍諸趣障;壞失正念障;闕少智慧障;眼障;耳障;鼻障;舌障;身障;意障;惡知識障;惡伴黨障;樂習小乘障;樂近凡庸障;不信樂大威德人障;樂與離正見人同住障;生外道家障;住魔境界障;離佛正教障;不見善友障;善根留難障;增不善法障;得下劣處障;生邊地障;生惡人家障;生惡神中障;生惡龍、惡夜叉、惡乾闥婆、惡阿修羅、惡迦樓羅、惡緊那羅、惡摩睺羅伽、惡羅剎中障;不樂佛法障;習童蒙法障;樂著小乘障;不樂大乘障;性多驚怖障;心常憂惱障;愛著生死障;不專佛法障;不喜見聞佛自在神通障;不得菩薩諸根障;不行菩薩凈行障;退怯菩薩深心障;不生菩薩大愿障;不發一切智心障;于菩薩行懈怠障;不能凈治諸業障;不能攝取大福障;智力不能明利障;斷于廣大智慧障;不護持菩薩諸行障;樂誹謗一切智語障;遠離諸佛菩提障;樂住眾魔境界障;不專修佛境界障;不決定發菩薩弘誓障;不樂與菩薩同住障;不求菩薩善根障;性多見疑障;心常愚闇障;不能行菩薩平等施故,起不舍障;不能持如來戒故,起破戒障;不能入堪忍門故,起愚癡、惱害、瞋恚障;不能行菩薩大精進故,起懈怠垢障;不能得諸三昧故,起散亂障;不修治般若波羅蜜故,起惡慧障;于處、非處中無善巧障;于度眾生中無方便障;于菩薩智慧中不能觀察障;于菩薩出離法中不能了知障;不成就菩薩十種廣大眼故,眼如生盲障;耳不聞無礙法故,口如啞羊障;不具相好故,鼻根破壞障;不能辨了眾生語言故,成就舌根障;輕賤眾生故,成就身根障;心多狂亂故,成就意根障;不持三種律儀故,成就身業障;恒起四種過失故,成就語業障;多生貪、瞋、邪見故,成就意業障;賊心求法障;斷絕菩薩境界障;于菩薩勇猛法中心生退怯障;于菩薩出離道中心生懶惰障;于菩薩智慧光明門中心生止息障;于菩薩念力中心生劣弱障;于如來教法中不能住持障;于菩薩離生道不能親近障;于菩薩無失壞道不能修習障;隨順二乘正位障;遠離三世諸佛菩薩種性障。

     「佛子!若菩薩于諸菩薩起一瞋心,則成就如是等百萬障門。何以故?佛子!我不見有一法為大過惡,如諸菩薩于余菩薩起瞋心者。是故,諸菩薩摩訶薩欲疾滿足諸菩薩行,應勤修十種法。何等為十?所謂:心不棄舍一切眾生,于諸菩薩生如來想,永不誹謗一切佛法,知諸國土無有窮盡,于菩薩行深生信樂,不舍平等虛空法界菩提之心,觀察菩提入如來力,精勤修習無礙辯才,教化眾生無有疲厭,住一切世界心無所著。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩安住此十法已,則能具足十種清凈。何等為十?所謂:通達甚深法清凈,親近善知識清凈,護持諸佛法清凈,了達虛空界清凈,深入法界清凈,觀察無邊心清凈,與一切菩薩同善根清凈,不著諸劫清凈,觀察三世清凈,修行一切諸佛法清凈。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩住此十法已,則具足十種廣大智。何等為十?所謂:知一切眾生心行智,知一切眾生業報智,知一切佛法智,知一切佛法深密理趣智,知一切陀羅尼門智,知一切文字辯才智,知一切眾生語言、音聲、辭辯善巧智,于一切世界中普現其身智,于一切眾會中普現影像智,于一切受生處中具一切智智。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩住此十智已,則得入十種普入。何等為十?所謂:一切世界入一毛道,一毛道入一切世界;一切眾生身入一身,一身入一切眾生身;不可說劫入一念,一念入不可說劫;一切佛法入一法,一法入一切佛法;不可說處入一處,一處入不可說處;不可說根入一根,一根入不可說根;一切根入非根,非根入一切根;一切想入一想,一想入一切想;一切言音入一言音,一言音入一切言音;一切三世入一世,一世入一切三世。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩如是觀察已,則住十種勝妙心。何等為十?所謂:住一切世界語言、非語言勝妙心,住一切眾生想念無所依止勝妙心,住究竟虛空界勝妙心,住無邊法界勝妙心,住一切深密佛法勝妙心,住甚深無差別法勝妙心,住除滅一切疑惑勝妙心,住一切世平等無差別勝妙心,住三世諸佛平等勝妙心,住一切諸佛力無量勝妙心。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩住此十種勝妙心已,則得十種佛法善巧智。何等為十?所謂:了達甚深佛法善巧智,出生廣大佛法善巧智,宣說種種佛法善巧智,證入平等佛法善巧智,明了差別佛法善巧智,悟解無差別佛法善巧智,深入莊嚴佛法善巧智,一方便入佛法善巧智,無量方便入佛法善巧智,知無邊佛法無差別善巧智,以自心自力于一切佛法不退轉善巧智。是為十。

     「佛子!菩薩摩訶薩聞此法已,咸應發心,恭敬受持。何以故?菩薩摩訶薩持此法者,少作功力,疾得阿耨多羅三藐三菩提,皆得具足一切佛法,悉與三世諸佛法等?!?

     爾時,佛神力故,法如是故,十方各有十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界六種震動,雨出過諸天一切華云、香云、末香云、衣蓋、幢幡、摩尼寶等及以一切莊嚴具云,雨眾妓樂云,雨諸菩薩云,雨不可說如來色相云,雨不可說贊嘆如來善哉云,雨如來音聲充滿一切法界云,雨不可說莊嚴世界云,雨不可說增長菩提云,雨不可說光明照耀云,雨不可說神力說法云。如此世界四天下菩提樹下菩提場菩薩宮殿中,見于如來成等正覺演說此法,十方一切諸世界中悉亦如是。

     爾時,佛神力故,法如是故,十方各過十不可說佛剎微塵數世界外,有十佛剎微塵數菩薩摩訶薩來詣此土,充滿十方,作如是言:「善哉善哉!佛子!乃能說此諸佛如來最大誓愿授記深法。佛子!我等一切同名普賢,各從普勝世界普幢自在如來所來詣此土,悉以佛神力故,于一切處演說此法;如此眾會,如是所說,一切平等無有增減。我等皆承佛威神力,來此道場為汝作證。如此道場,我等十佛剎微塵數菩薩而來作證,十方一切諸世界中悉亦如是?!?

     爾時,普賢菩薩摩訶薩以佛神力、自善根力,觀察十方洎于法界,欲開示菩薩行,欲宣說如來菩提界,欲說大愿界,欲說一切世界劫數,欲明諸佛隨時出現,欲說如來隨根熟眾生出現令其供養,欲明如來出世功不唐捐,欲明所種善根必獲果報,欲明大威德菩薩為一切眾生現形說法令其開悟,而說頌言:

     「汝等應歡喜,舍離于諸蓋,一心恭敬聽,菩薩諸愿行。往昔諸菩薩,最勝人師子,如彼所修行,我當次第說。亦說諸劫數,世界并諸業,及以無等尊,于彼而出興。如是過去佛,大愿出于世,云何為眾生,滅除諸苦惱?一切論師子,所行相續滿,得佛平等法,一切智境界。見于過去世,一切人師子,放大光明網,普照十方界。思惟發是愿:『我當作世燈,具足佛功德,十力一切智。一切諸眾生,貪恚癡熾然;我當悉救脫,令滅惡道苦?!话l如是誓愿,堅固不退轉,具修菩薩行,獲十無礙力。如是誓愿已,修行無退怯,所作皆不虛,說名論師子。于一賢劫中,千佛出于世,彼所有普眼,我當次第說。如一賢劫中,無量劫亦然,彼未來佛行,我當分別說。如一佛剎種,無量剎亦然,未來十力尊,諸行我今說。諸佛次興世,隨愿隨名號,隨彼所得記,隨其所壽命,隨所修正法,專求無礙道;隨所化眾生,正法住于世;隨所凈佛剎,眾生及法輪,演說時非時,次第凈群生;隨諸眾生業,所行及信解,上中下不同,化彼令修習。入于如是智,修其最勝行,常作普賢業,廣度諸眾生。身業無障礙,語業悉清凈,意行亦如是,三世靡不然。菩薩如是行,究竟普賢道,出生凈智日,普照于法界。未來世諸劫,國土不可說,一念悉了知,于彼無分別。行者能趣入,如是最勝地,此諸菩薩法,我當說少分。智慧無邊際,通達佛境界,一切皆善入,所行不退轉。具足普賢慧,成滿普賢愿,入于無等智,我當說彼行。于一微塵中,悉見諸世界,眾生若聞者,迷亂心發狂。如于一微塵,一切塵亦然,世界悉入中,如是不思議。一一塵中有,十方三世法,趣剎皆無量,悉能分別知。一一塵中有,無量種佛剎,種種皆無量,于一靡不知。法界中所有,種種諸異相,趣類各差別,悉能分別知。深入微細智,分別諸世界,一切劫成壞,悉能明了說。知諸劫修短,三世即一念,眾行同不同,悉能分別知。深入諸世界,廣大非廣大,一身無量剎,一剎無量身。十方中所有,異類諸世界,廣大無量相,一切悉能知。一切三世中,無量諸國土,具足甚深智,悉了彼成敗。十方諸世界,有成或有壞,如是不可說,賢德悉深了?;蛴兄T國土,種種地嚴飾;諸趣亦復然,斯由業清凈?;蛴兄T世界,無量種雜染;斯由眾生感,一切如其行。無量無邊剎,了知即一剎,如是入諸剎,其數不可知。一切諸世界,悉入一剎中,世界不為一,亦復無雜亂。世界有仰覆,或高或復下,皆是眾生想,悉能分別知。廣博諸世界,無量無有邊,知種種是一,知一是種種。普賢諸佛子,能以普賢智,了知諸剎數,其數無邊際。知諸世界化,剎化眾生化,法化諸佛化,一切皆究竟。一切諸世界,微細廣大剎,種種異莊嚴,皆由業所起。無量諸佛子,善學入法界,神通力自在,普遍于十方。眾生數等劫,說彼世界名,亦不能令盡,唯除佛開示。世界及如來,種種諸名號,經于無量劫,說之不可盡。何況最勝智,三世諸佛法,從于法界生,充滿如來地!清凈無礙念,無邊無礙慧,分別說法界,得至于彼岸。過去諸世界,廣大及微細,修習所莊嚴,一念悉能知。其中人師子,修佛種種行,成于等正覺,示現諸自在。如是未來世,次第無量劫,所有人中尊,菩薩悉能知。所有諸行愿,所有諸境界,如是勤修行,于中成正覺。亦知彼眾會,壽命化眾生,以此諸法門,為眾轉法輪。菩薩如是知,住普賢行地,智慧悉明了,出生一切佛?,F在世所攝,一切諸佛土,深入此諸剎,通達于法界。彼諸世界中,現在一切佛,于法得自在,言論無所礙。亦知彼眾會,凈土應化力,盡無量億劫,常思惟是事。調御世間尊,所有威神力,無盡智慧藏,一切悉能知。出生無礙眼,無礙耳鼻身,無礙廣長舌,能令眾歡喜。最勝無礙心,廣大普清凈,智慧遍充滿,悉知三世法。善學一切化,剎化眾生化,世化調伏化,究竟化彼岸。世間種種別,皆由于想住,入佛方便智,于此悉明了。眾會不可說,一一為現身,悉使見如來,度脫無邊眾。諸佛甚深智,如日出世間,一切國土中,普現無休息。了達諸世間,假名無有實,眾生及世界,如夢如光影。于諸世間法,不生分別見,善離分別者,亦不見分別。無量無數劫,解之即一念,知念亦無念,如是見世間。無量諸國土,一念悉超越,經于無量劫,不動于本處。不可說諸劫,即是須臾頃,莫見修與短,究竟剎那法。心住于世間,世間住于心,于此不妄起,二非二分別。眾生世界劫,諸佛及佛法,一切如幻化,法界悉平等。普于十方剎,示現無量身,知身從緣起,究竟無所著。依于無二智,出現人師子,不著無二法,知無二非二。了知諸世間,如焰如光影,如響亦如夢,如幻如變化。如是隨順入,諸佛所行處,成就普賢智,普照深法界。眾生剎染著,一切皆舍離,而興大悲心,普凈諸世間。菩薩常正念,論師子妙法,清凈如虛空,而興大方便。見世常迷倒,發心咸救度,所行皆清凈,普遍諸法界。諸佛及菩薩,佛法世間法,若見其真實,一切無差別。如來法身藏,普入世間中,雖在于世間,于世無所著。譬如清凈水,影像無來去;法身遍世間,當知亦如是。如是離染著,身世皆清凈,湛然如虛空,一切無有生。知身無有盡,無生亦無滅,非常非無常,示現諸世間。除滅諸邪見,開示于正見,法性無來去,不著我我所。譬如工幻師,示現種種事,其來無所從,去亦無所至?;眯苑怯辛?,亦復非無量,于彼大眾中,示現量無量。以此寂定心,修習諸善根,出生一切佛,非量非無量。有量及無量,皆悉是妄想,了達一切趣,不著量無量。諸佛甚深法,廣大深寂滅,甚深無量智,知甚深諸趣。菩薩離迷倒,心凈常相續,巧以神通力,度無量眾生。未安者令安,安者示道場,如是遍法界,其心無所著。不住于實際,不入于涅槃,如是遍世間,開悟諸群生。法數眾生數,了知而不著,普雨于法雨,充洽諸世間。普于諸世界,念念成正覺,而修菩薩行,未曾有退轉。世間種種身,一切悉了知;如是知身法,則得諸佛身。普知諸眾生,諸劫及諸剎,十方無涯際,智海無不入。眾生身無量,一一為現身;佛身無有邊,智者悉觀見。一念之所知,出現諸如來,經于無量劫,稱揚不可盡。諸佛能現身,處處般涅槃,一念中無量,舍利各差別。如是未來世,有求于佛果,無量菩提心,決定智悉知。如是三世中,所有諸如來,一切悉能知,名住普賢行。如是分別知,無量諸行地,入于智慧處,其輪不退轉。微妙廣大智,深入如來境,入已不退轉,說名普賢慧。一切最勝尊,普入佛境界,修行不退轉,得無上菩提。無量無邊心,各各差別業,皆由想積集,平等悉了知。染污非染污,學心無學心,不可說諸心,念念中悉知。了知非一二,非染亦非凈,亦復無雜亂,皆從自想起。如是悉明見,一切諸眾生,心想各不同,起種種世間。以如是方便,修諸最勝行,從佛法化生,得名為普賢。眾生皆妄起,善惡諸趣想,由是或生天,或復墮地獄。菩薩觀世間,妄想業所起,妄想無邊故,世間亦無量。一切諸國土,想網之所現,幻網方便故,一念悉能入。眼耳鼻舌身,意根亦如是,世間想別異,平等皆能入。一一眼境界,無量眼皆入,種種性差別,無量不可說。所見無差別,亦復無雜亂,各隨于自業,受用其果報。普賢力無量,悉知彼一切,一切眼境界,大智悉能入。如是諸世間,悉能分別知,而修一切行,亦復無退轉。佛說眾生說,及以國土說,三世如是說,種種悉了知。過去中未來,未來中現在,三世互相見,一一皆明了。如是無量種,開悟諸世間,一切智方便,邊際不可得?!?

     爾時,世尊從眉間白毫相中放大光明,名:如來出現,無量百千億那由他阿僧祇光明以為眷屬。其光普照十方盡虛空法界一切世界,右繞十匝,顯現如來無量自在,覺悟無數諸菩薩眾,震動一切十方世界,除滅一切諸惡道苦,映蔽一切諸魔宮殿,顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會;作是事已,而來右繞菩薩眾會,入如來性起妙德菩薩頂。時,此道場一切大眾身心踴躍,生大歡喜,作如是念:「甚奇希有!今者如來放大光明,必當演說甚深大法?!?

     爾時,如來性起妙德菩薩于蓮華座上,偏袒右肩,右跽合掌,一心向佛而說頌言:

     「正覺功德大智出,普達境界到彼岸,等于三世諸如來,是故我今恭敬禮。已升無相境界岸,而現妙相莊嚴身,放于離垢千光明,破魔軍眾咸令盡。十方所有諸世界,悉能震動無有余,未曾恐怖一眾生,善逝威神力如是。虛空法界性平等,已能如是而安住,一切含生無數量,咸令滅惡除眾垢??嘈星趧跓o數劫,成就最上菩提道,于諸境界智無礙,與一切佛同其性。導師放此大光明,震動十方諸世界,已現無量神通力,而復還來入我身。決定法中能善學,無量菩薩皆來集,令我發起問法心,是故我今請法王。今此眾會皆清凈,善能度脫諸世間,智慧無邊無染著,如是賢勝咸來集。利益世間尊導師,智慧精進皆無量,今以光明照大眾,令我問于無上法。誰于大仙深境界,而能真實具開演?誰是如來法長子?世間尊導愿顯示!」

     爾時,如來即于口中放大光明,名:無礙無畏,百千億阿僧祇光明以為眷屬。普照十方盡虛空等法界一切世界,右繞十匝,顯現如來種種自在,開悟無量諸菩薩眾,震動一切十方世界,除滅一切諸惡道苦,映蔽一切諸魔宮殿,顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會;作是事已,而來右繞菩薩眾會,入普賢菩薩摩訶薩口。其光入已,普賢菩薩身及師子座,過于本時及諸菩薩身座百倍,唯除如來師子之座。

     爾時,如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言:「佛子!佛所示現廣大神變,令諸菩薩皆生歡喜,不可思議,世莫能知,是何瑞相?」普賢菩薩摩訶薩言:「佛子!我于往昔見諸如來、應、正等覺示現如是廣大神變,即說如來出現法門。如我惟忖,今現此相,當說其法?!拐f是語時,一切大地悉皆震動,出生無量問法光明。

     時,性起妙德菩薩問普賢菩薩言:「佛子!菩薩摩訶薩應云何知諸佛如來、應、正等覺出現之法?愿為我說!佛子!此諸無量百千億那由他菩薩眾會,皆久修凈業,念慧成就,到于究竟大莊嚴岸,具一切佛威儀之行,正念諸佛未曾忘失,大悲觀察一切眾生,決定了知諸大菩薩神通境界,已得諸佛神力所加,能受一切如來妙法;具如是等無量功德,皆已來集。佛子!汝已曾于無量百千億那由他佛所承事供養,成就菩薩最上妙行,于三昧門皆得自在,入一切佛秘密之處,知諸佛法,斷眾疑惑,為諸如來神力所加,知眾生根,隨其所樂為說真實解脫之法,隨順佛智演說佛法到于彼岸,有如是等無量功德。善哉佛子!愿說如來、應、正等覺出現之法,身相、言音、心意境界,所行之行,成道轉法,乃至示現入般涅槃,見聞親近所生善根;如是等事,愿皆為說!」

     時,如來性起妙德菩薩欲重明此義,向普賢菩薩而說頌曰:

     「善哉無礙大智慧,善覺無邊平等境,愿說無量佛所行,佛子聞已皆欣慶!菩薩云何隨順入,諸佛如來出興世?云何身語心境界?及所行處愿皆說!云何諸佛成正覺?云何如來轉法輪?云何善逝般涅槃?大眾聞已心歡喜。若有見佛大法王,親近增長諸善根,愿說彼諸功德藏,眾生見已何所獲?若有得聞如來名,若現在世若涅槃,于彼福藏生深信,有何等利愿宣說!此諸菩薩皆合掌,瞻仰如來仁及我,大功德海之境界,凈眾生者愿為說!愿以因緣及譬喻,演說妙法相應義,眾生聞已發大心,疑盡智凈如虛空。如遍一切國土中,諸佛所現莊嚴身,愿以妙音及因喻,示佛菩提亦如彼。十方千萬諸佛土,億那由他無量劫,如今所集菩薩眾,于彼一切悉難見。此諸菩薩咸恭敬,于微妙義生渴仰,愿以凈心具開演,如來出現廣大法!」

     爾時,普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德等諸菩薩大眾言:

     「佛子!此處不可思議,所謂如來、應、正等覺以無量法而得出現。何以故?非以一緣,非以一事,如來出現而得成就;以十無量百千阿僧祇事而得成就。何等為十?所謂:過去無量攝受一切眾生菩提心所成故,過去無量清凈殊勝志樂所成故,過去無量救護一切眾生大慈大悲所成故,過去無量相續行愿所成故,過去無量修諸福智心無厭足所成故,過去無量供養諸佛教化眾生所成故,過去無量智慧方便清凈道所成故,過去無量清凈功德藏所成故,過去無量莊嚴道智所成故,過去無量通達法義所成故。佛子!如是無量阿僧祇法門圓滿,成于如來。佛子!譬如三千大千世界,非以一緣,非以一事,而得成就,以無量緣、無量事,方乃得成。所謂:興布大云,降霔大雨,四種風輪相續為依。其四者何?一名:能持,能持大水故;二名:能消,能消大水故;三名:建立,建立一切諸處所故;四名:莊嚴,莊嚴分布咸善巧故。如是皆由眾生共業及諸菩薩善根所起,令于其中一切眾生各隨所宜而得受用。佛子!如是等無量因緣乃成三千大千世界,法性如是,無有生者,無有作者,無有知者,無有成者,然彼世界而得成就。如來出現亦復如是,非以一緣,非以一事,而得成就;以無量因緣,無量事相,乃得成就。所謂:曾于過去佛所聽聞受持大法云雨,因此能起如來四種大智風輪。何等為四?一者念持不忘陀羅尼大智風輪,能持一切如來大法云雨故;二者出生止觀大智風輪,能消竭一切煩惱故;三者善巧回向大智風輪,能成就一切善根故;四者出生離垢差別莊嚴大智風輪,令過去所化一切眾生善根清凈,成就如來無漏善根力故。如來如是成等正覺,法性如是,無生無作而得成就。佛子!是為如來、應、正等覺出現第一相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如三千大千世界將欲成時,大云降雨,名曰:洪霔,一切方處所不能受、所不能持,唯除大千界將欲成時。佛子!如來、應、正等覺亦復如是,興大法云,雨大法雨,名:成就如來出現,一切二乘心志狹劣所不能受、所不能持,唯除諸大菩薩心相續力。佛子!是為如來、應、正等覺出現第二相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如眾生以業力故,大云降雨,來無所從,去無所至。如來、應、正等覺亦復如是,以諸菩薩善根力故,興大法云,雨大法雨,亦無所從來,無所至去。佛子!是為如來、應、正等覺出現第三相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如大云降霔大雨,大千世界一切眾生,無能知數,若欲算計,徒令發狂;唯大千世界主──摩醯首羅,以過去所修善根力故,乃至一滴無不明了。佛子!如來、應、正等覺亦復如是,興大法云,雨大法雨,一切眾生、聲聞、獨覺所不能知,若欲思量,心必狂亂;唯除一切世間主──菩薩摩訶薩,以過去所修覺慧力故,乃至一文一句,入眾生心,無不明了。佛子!是為如來、應、正等覺出現第四相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如大云降雨之時,有大云雨,名為:能滅,能滅火災;有大云雨,名為:能起,能起大水;有大云雨,名為:能止,能止大水;有大云雨,名為:能成,能成一切摩尼諸寶;有大云雨,名為:分別,分別三千大千世界。佛子!如來出現亦復如是,興大法云,雨大法雨,有大法雨,名為:能滅,能滅一切眾生煩惱;有大法雨,名為:能起,能起一切眾生善根;有大法雨,名為:能止,能止一切眾生見惑;有大法雨,名為:能成,能成一切智慧法寶;有大法雨,名為:分別,分別一切眾生心樂。佛子!是為如來、應、正等覺出現第五相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如大云雨一味水,隨其所雨,無量差別。如來出現亦復如是,雨于大悲一味法水,隨宜說法,無量差別。佛子!是為如來、應、正等覺出現第六相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如三千大千世界初始成時,先成色界諸天宮殿,次成欲界諸天宮殿,次成于人及余眾生諸所住處。佛子!如來出現亦復如是,先起菩薩諸行智慧,次起緣覺諸行智慧,次起聲聞善根諸行智慧,次起其余眾生有為善根諸行智慧。佛子!譬如大云雨一味水,隨諸眾生善根異故,所起宮殿種種不同。如來大悲一味法雨,隨眾生器而有差別。佛子!是為如來、應、正等覺出現第七相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如世界初欲成時,有大水生,遍滿三千大千世界;生大蓮華,名:如來出現功德寶莊嚴,遍覆水上,光照十方一切世界。時,摩醯首羅、凈居天等見是華已,即決定知于此劫中有爾所佛出興于世。佛子!爾時,其中有風輪起,名:善凈光明,能成色界諸天宮殿。有風輪起,名:凈光莊嚴,能成欲界諸天宮殿。有風輪起,名:堅密無能壞,能成大小諸輪圍山及金剛山。有風輪起,名:勝高,能成須彌山王。有風輪起,名:不動,能成十大山王。何等為十?所謂:佉陀羅山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持雙山、尼民陀羅山、目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山、香山、雪山。有風輪起,名為:安住,能成大地。有風輪起,名為:莊嚴,能成地天宮殿、龍宮殿、乾闥婆宮殿。有風輪起,名:無盡藏,能成三千大千世界一切大海。有風輪起,名:普光明藏,能成三千大千世界諸摩尼寶。有風輪起,名:堅固根,能成一切諸如意樹。佛子!大云所雨一味之水,無有分別;以眾生善根不同故,風輪不同;風輪差別故,世界差別。佛子!如來出現亦復如是,具足一切善根功德,放于無上大智光明,名:不斷如來種不思議智,普照十方一切世界,與諸菩薩一切如來灌頂之記:當成正覺出興于世。佛子!如來出現復有無上大智光明,名:清凈離垢,能成如來無漏無盡智。復有無上大智光明,名:普照,能成如來普入法界不思議智。復有無上大智光明,名:持佛種性,能成如來不傾動力。復有無上大智光明,名:迥出無能壞,能成如來無畏無壞智。復有無上大智光明,名:一切神通,能成如來諸不共法、一切智智。復有無上大智光明,名:出生變化,能成如來令見聞親近所生善根不失壞智。復有無上大智光明,名:普隨順,能成如來無盡福德智慧之身,為一切眾生而作饒益。復有無上大智光明,名:不可究竟,能成如來甚深妙智,隨所開悟,令三寶種永不斷絕。復有無上大智光明,名:種種莊嚴,能成如來相好嚴身,令一切眾生皆生歡喜。復有無上大智光明,名:不可壞,能成如來法界、虛空界等殊勝壽命無有窮盡。佛子!如來大悲一味之水無有分別,以諸眾生欲樂不同、根性各別,而起種種大智風輪,令諸菩薩成就如來出現之法。佛子!一切如來同一體性,大智輪中出生種種智慧光明。佛子!汝等應知,如來于一解脫味出生無量不可思議種種功德,眾生念言:『此是如來神力所造?!环鹱?!此非如來神力所造。佛子!乃至一菩薩,不于佛所曾種善根,能得如來少分智慧,無有是處。但以諸佛威德力故,令諸眾生具佛功德,而佛如來無有分別,無成無壞,無有作者,亦無作法。佛子!是為如來、應、正等覺出現第八相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!如依虛空起四風輪,能持水輪。何等為四?一名:安住,二名:常住,三名:究竟,四名:堅固。此四風輪能持水輪,水輪能持大地令不散壞。是故說:地輪依水輪,水輪依風輪,風輪依虛空,虛空無所依。雖無所依,能令三千大千世界而得安住。佛子!如來出現亦復如是,依無礙慧光明起佛四種大智風輪,能持一切眾生善根。何等為四?所謂:普攝眾生皆令歡喜大智風輪,建立正法令諸眾生皆生愛樂大智風輪,守護一切眾生善根大智風輪,具一切方便通達無漏界大智風輪。是為四。佛子!諸佛世尊,大慈救護一切眾生,大悲度脫一切眾生,大慈大悲普遍饒益。然大慈大悲依大方便善巧,大方便善巧依如來出現,如來出現依無礙慧光明,無礙慧光明無有所依。佛子!是為如來、應、正等覺出現第九相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「復次,佛子!譬如三千大千世界既成就已,饒益無量種種眾生。所謂:水族眾生得水饒益,陸地眾生得地饒益,宮殿眾生得宮殿饒益,虛空眾生得虛空饒益。如來出現亦復如是,種種饒益無量眾生。所謂:見佛生歡喜者,得歡喜益;住凈戒者,得凈戒益;住諸禪定及無量者,得圣出世大神通益;住法門光明者,得因果不壞益;住無所有光明者,得一切法不壞益。是故說言:『如來出現,饒益一切無量眾生?!环鹱?!是為如來、應、正等覺出現第十相,菩薩摩訶薩應如是知。

     「佛子!菩薩摩訶薩知如來出現,則知無量;知成就無量行故,則知廣大;知周遍十方故,則知無來去;知離生住滅故,則知無行、無所行;知離心、意、識故,則知無身;知如虛空故,則知平等;知一切眾生皆無我故,則知無盡;知遍一切剎無有盡故,則知無退;知盡后際無斷絕故,則知無壞;知如來智無有對故,則知無二;知平等觀察為、無為故,則知一切眾生皆得饒益,本愿回向自在滿足故?!?

     爾時,普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言:;

     「十力大雄最無上,譬如虛空無等等,境界廣大不可量,功德第一超世間。十力功德無邊量,心意思量所不及,人中師子一法門,眾生億劫莫能知。十方國土碎為塵,或有算計知其數;如來一毛功德量,千萬億劫無能說。如人持尺量虛空,復有隨行計其數,虛空邊際不可得,如來境界亦如是?;蛴心苡趧x那頃,悉知三世眾生心,設經眾生數等劫,不能知佛一念性。譬如法界遍一切,不可見取為一切;十力境界亦復然,遍于一切非一切。真如離妄恒寂靜,無生無滅普周遍;諸佛境界亦復然,體性平等不增減。譬如實際而非際,普在三世亦非普;導師境界亦如是,遍于三世皆無礙。法性無作無變易,猶如虛空本清凈;諸佛性凈亦如是,本性非性離有無。法性不在于言論,無說離說恒寂滅;十力境界性亦然,一切文辭莫能辯。了知諸法性寂滅,如鳥飛空無有跡,以本愿力現色身,令見如來大神變。若有欲知佛境界,當凈其意如虛空,遠離妄想及諸取,令心所向皆無礙。是故佛子應善聽,我以少譬明佛境,十力功德不可量,為悟眾生今略說。導師所現于身業,語業心業諸境界,轉妙法輪般涅槃,一切善根我今說。譬如世界初安立,非一因緣而可成,無量方便諸因緣,成此三千大千界。如來出現亦如是,無量功德乃得成,剎塵心念尚可知,十力生因莫能測。譬如劫初云澍雨,而起四種大風輪,眾生善根菩薩力,成此三千各安住。十力法云亦如是,起智風輪清凈意,昔所回向諸眾生,普導令成無上果。如有大雨名洪澍,無有處所能容受,唯除世界將成時,清凈虛空大風力。如來出現亦如是,普雨法雨充法界,一切劣意無能持,唯除清凈廣大心。譬如空中澍大雨,無所從來無所去,作者受者悉亦無,自然如是普充洽。十力法雨亦如是,無去無來無造作,本行為因菩薩力,一切大心咸聽受。譬如空云澍大雨,一切無能數其滴,唯除三千自在王,具功德力悉明了。善逝法雨亦如是,一切眾生莫能測,唯除于世自在人,明見如觀掌中寶。譬如空云澍大雨,能滅能起亦能斷,一切珍寶悉能成,三千所有皆分別。十力法雨亦如是,滅惑起善斷諸見,一切智寶皆使成,眾生心樂悉分別。譬如空中雨一味,隨其所雨各不同,豈彼雨性有分別,然隨物異法如是。如來法雨非一異,平等寂靜離分別,然隨所化種種殊,自然如是無邊相。譬如世界初成時,先成色界天宮殿,次及欲天次人處,乾闥婆宮最后成。如來出現亦如是,先起無邊菩薩行,次化樂寂諸緣覺,次聲聞眾后眾生。諸天初見蓮華瑞,知佛當出生歡喜;水緣風力起世間,宮殿山川悉成立。如來宿善大光明,巧別菩薩與其記;所有智輪體皆凈,各能開示諸佛法。譬如樹林依地有,地依于水得不壞,水輪依風風依空,而其虛空無所依。一切佛法依慈悲,慈悲復依方便立,方便依智智依慧,無礙慧身無所依。譬如世界既成立,一切眾生獲其利,地水所住及空居,二足四足皆蒙益。法王出現亦如是,一切眾生獲其利,若有見聞及親近,悉使滅除諸惑惱。如來出現法無邊,世間迷惑莫能知,為欲開悟諸含識,無譬喻中說其譬。

     「佛子!諸菩薩摩訶薩應云何見如來、應、正等覺身?

     「佛子!諸菩薩摩訶薩應于無量處見如來身。何以故?諸菩薩摩訶薩不應于一法、一事、一身、一國土、一眾生見于如來,應遍一切處見于如來。佛子!譬如虛空遍至一切色、非色處,非至、非不至。何以故?虛空無身故。如來身亦如是,遍一切處,遍一切眾生,遍一切法,遍一切國土,非至、非不至。何以故?如來身無身故,為眾生故示現其身。佛子!是為如來身第一相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如虛空寬廣非色,而能顯現一切諸色,而彼虛空無有分別亦無戲論。如來身亦復如是,以智光明普照明故,令一切眾生世、出世間諸善根業皆得成就,而如來身無有分別亦無戲論。何以故?從本已來,一切執著、一切戲論皆永斷故。佛子!是為如來身第二相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如日出于閻浮提,無量眾生皆得饒益。所謂:破闇作明,變濕令燥,生長草木,成熟谷稼,廓徹虛空,開敷蓮華,行者見道,居者辦業。何以故?日輪普放無量光故。佛子!如來智日亦復如是,以無量事普益眾生。所謂:滅惡生善,破愚為智,大慈救護,大悲度脫;令其增長根、力、覺分;令生深信,舍離濁心;令得見聞,不壞因果;令得天眼,見歿生處;令心無礙,不壞善根;令智修明,開敷覺華;令其發心,成就本行。何以故?如來廣大智慧日身,放無量光普照耀故。佛子!是為如來身第三相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如日出于閻浮提,先照一切須彌山等諸大山王,次照黑山,次照高原,然后普照一切大地。日不作念:『我先照此,后照于彼?!坏陨降赜懈呦鹿?,照有先后。如來、應、正等覺亦復如是,成就無邊法界智輪,常放無礙智慧光明,先照菩薩摩訶薩等諸大山王,次照緣覺,次照聲聞,次照決定善根眾生,隨其心器示廣大智,然后普照一切眾生,乃至邪定亦皆普及,為作未來利益因緣令成熟故。而彼如來大智日光不作是念:『我當先照菩薩大行,乃至后照邪定眾生?!坏殴饷髌降绕照?,無礙無障,無所分別。佛子!譬如日月隨時出現,大山、幽谷普照無私。如來智慧復亦如是,普照一切無有分別,隨諸眾生根欲不同,智慧光明種種有異。佛子!是為如來身第四相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如日出,生盲眾生無眼根故,未曾得見。雖未曾見,然為日光之所饒益。何以故?因此得知晝夜時節,受用種種衣服、飲食,令身調適離眾患故。如來智日亦復如是,無信、無解、毀戒、毀見、邪命自活生盲之類無信眼故,不見諸佛智慧日輪。雖不見佛智慧日輪,亦為智日之所饒益。何以故?以佛威力,令彼眾生所有身苦及諸煩惱、未來苦因皆消滅故。佛子!如來有光明,名:積集一切功德;有光明,名:普照一切;有光明,名:清凈自在照;有光明,名:出大妙音;有光明,名:普解一切語言法令他歡喜;有光明,名:示現永斷一切疑自在境界;有光明,名:無住智自在普照;有光明,名:永斷一切戲論自在智;有光明,名:隨所應出妙音聲;有光明,名:出清凈自在音莊嚴國土成熟眾生。佛子!如來一一毛孔放如是等千種光明,五百光明普照下方,五百光明普照上方。種種剎中種種佛所諸菩薩眾,其菩薩等見此光明,一時皆得如來境界,十頭、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智,皆悉清凈。彼諸菩薩先所成就諸處諸地,見彼光明轉更清凈,一切善根皆悉成熟,趣一切智;住二乘者,滅一切垢;其余一分生盲眾生,身既快樂,心亦清凈,柔軟調伏,堪修念智;地獄、餓鬼、畜生諸趣所有眾生,皆得快樂,解脫眾苦,命終皆生天上、人間。佛子!彼諸眾生不覺不知,以何因緣、以何神力而來生此?彼生盲者作如是念:『我是梵天!我是梵化!』是時,如來住普自在三昧,出六十種妙音而告之言:『汝等非是梵天,亦非梵化,亦非帝釋護世所作,皆是如來威神之力?!槐酥T眾生聞是語已,以佛神力皆知宿命,生大歡喜;心歡喜故,自然而出優曇華云、香云、音樂云、衣云、蓋云、幢云、幡云、末香云、寶云、師子幢半月樓閣云、歌詠贊嘆云、種種莊嚴云,皆以尊重心供養如來。何以故?此諸眾生得凈眼故,如來與彼授阿耨多羅三藐三菩提記。佛子!如來智日如是利益生盲眾生,令得善根,具足成熟。佛子!是為如來身第五相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如月輪有四奇特未曾有法。何等為四?一者,映蔽一切星宿光明;二者,隨逐于時示現虧盈;三者,于閻浮提澄凈水中影無不現;四者,一切見者皆對目前,而此月輪無有分別、無有戲論。佛子!如來身月亦復如是,有四奇特未曾有法。何等為四?所謂:映蔽一切聲聞、獨覺、學、無學眾;隨其所宜,示現壽命修短不同,而如來身無有增減;一切世界凈心眾生菩提器中,影無不現;一切眾生有瞻對者皆謂如來唯現我前,隨其心樂而為說法,隨其地位令得解脫,隨所應化令見佛身,而如來身無有分別、無有戲論,所作利益皆得究竟。佛子!是為如來身第六相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如三千大千世界大梵天王,以少方便于大千世界普現其身,一切眾生皆見梵王現在己前,而此梵王亦不分身、無種種身。佛子!諸佛如來亦復如是,無有分別,無有戲論,亦不分身,無種種身,而隨一切眾生心樂示現其身,亦不作念現若干身。佛子!是為如來身第七相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如醫王善知眾藥及諸咒論,閻浮提中諸所有藥用無不盡,復以宿世諸善根力、大明咒力,為方便故,眾生見者病無不愈。彼大醫王知命將終,作是念言:『我命終后,一切眾生無所依怙,我今宜應為現方便?!皇菚r,醫王合藥涂身,明咒力持,令其終后身不分散、不萎不枯,威儀視聽與本無別,凡所療治悉得除差。佛子!如來、應、正等覺無上醫王亦復如是,于無量百千億那由他劫,煉治法藥已得成就,修學一切方便善巧大明咒力皆到彼岸,善能除滅一切眾生諸煩惱病及住壽命;經無量劫,其身清凈無有思慮、無有動用,一切佛事未嘗休息,眾生見者諸煩惱病悉得消滅。佛子!是為如來身第八相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如大海有大摩尼寶,名:集一切光明毗盧遮那藏;若有眾生觸其光者,悉同其色;若有見者,眼得清凈。隨彼光明所照之處,雨摩尼寶,名為:安樂,令諸眾生離苦調適。佛子!諸如來身亦復如是,為大寶聚一切功德大智慧藏;若有眾生觸佛身寶智慧光者,同佛身色;若有見者,法眼清凈。隨彼光明所照之處,令諸眾生離貧窮苦,乃至具足佛菩提樂。佛子!如來法身無所分別亦無戲論,而能普為一切眾生作大佛事。佛子!是為如來身第九相,諸菩薩摩訶薩應如是見。

     「復次,佛子!譬如大海有大如意摩尼寶王,名:一切世間莊嚴藏,具足成就百萬功德,隨所住處,令諸眾生災患消除、所愿滿足;然此如意摩尼寶王非少福眾生所能得見。如來身如意寶王亦復如是,名為:能令一切眾生皆悉歡喜,若有見身、聞名、贊德,悉令永離生死苦患;假使一切世界一切眾生,一時專心欲見如來,悉令得見,所愿皆滿。佛子!佛身非是少福眾生所能得見,唯除如來自在神力所應調伏;若有眾生因見佛身便種善根乃至成熟,為成熟故,乃令得見如來身耳。佛子!是為如來身第十相,諸菩薩摩訶薩應如是見。以其心無量遍十方故,所行無礙如虛空故,普入法界故,住真實際故,無生無滅故,等住三世故,永離一切分別故,住盡后際誓愿故,嚴凈一切世界故,莊嚴一一佛身故?!?

     爾時,普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言:

     「譬如虛空遍十方,若色非色有非有,三世眾生身國土,如是普在無邊際。諸佛真身亦如是,一切法界無不遍,不可得見不可取,為化眾生而現形。譬如虛空不可取,普使眾生造眾業,不念:『我今何所作,云何我作為誰作?』諸佛身業亦如是,普使群生修善法,如來未曾有分別:『我今于彼種種作?!黄┤缛粘鲩惛√?,光明破闇悉無余,山樹池蓮地眾物,種種品類皆蒙益。諸佛日出亦如是,生長人天眾善行,永除癡闇得智明,恒受尊榮一切樂。譬如日光出現時,先照山王次余山,后照高原及大地,而日未始有分別。善逝光明亦如是,先照菩薩次緣覺,后照聲聞及眾生,而佛本來無動念。譬如生盲不見日,日光亦為作饒益,令知時節受飲食,永離眾患身安隱。無信眾生不見佛,而佛亦為興義利,聞名及以觸光明,因此乃至得菩提。譬如凈月在虛空,能蔽眾星示盈缺,一切水中皆現影,諸有觀瞻悉對前。如來凈月亦復然,能蔽余乘示修短,普現天人凈心水,一切皆謂對其前。譬如梵王住自宮,普現三千諸梵處,一切人天咸得見,實不分身向于彼。諸佛現身亦如是,一切十方無不遍,其身無數不可稱,亦不分身不分別。如有醫王善方術,若有見者病皆愈,命雖已盡藥涂身,令其作務悉如初。最勝醫王亦如是,具足方便一切智,以昔妙行現佛身,眾生見者煩惱滅。譬如海中有寶王,普出無量諸光明,眾生觸者同其色,若有見者眼清凈。最勝寶王亦如是,觸其光者悉同色,若有得見五眼開,破諸塵闇住佛地。譬如如意摩尼寶,隨有所求皆滿足,少福眾生不能見,非是寶王有分別。善逝寶王亦如是,悉滿所求諸欲樂,無信眾生不見佛,非是善逝心棄舍?!?

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>