1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     放下就是快樂 在鬧市中修行 色難 人間佛教的人情味 孝的故事
     主頁/ 布衣百姓/ 文章正文

     說佛教正法的說法人,會得到的種種大功德和果報!

     導讀:說佛教正法的說法人,會得到的種種大功德和果報! 說佛教正法的說法人,會得到的種種大功德和果報!有部極其殊勝的法寶經典名:《佛說賢者五福德經》!整篇經文都是贊嘆說法人種種的功德和果報,指說的是正法,...
     說佛教正法的說法人,會得到的種種大功德和果報!

     說佛教正法的說法人,會得到的種種大功德和果報!

     有部極其殊勝的法寶經典名:《佛說賢者五福德經》!整篇經文都是贊嘆說法人種種的功德和果報,指說的是正法,是清凈的法,可不是說的邪法,不清凈的法。要照釋迦佛教導說法,賢者說法時有五福德:長壽,大富饒財多寶,端正無比,名譽遠聞,聰明大智!然后佛詳細說了為什么會得到這五種福德?請大家詳細看此經原文,很短,不難理解的,大家一定要受持,為人廣宣說,流布,功德無量??!

     經文原文全文:

     聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。賢者說法時有五福德。何謂為五。

     其人所生則得長壽。

     是為一福德。

     其人所生即得大富饒財多寶。是為二福德。

     其人所生即端正無比。是為三福德。

     其人所生即名譽遠聞。是為四福德。

     其人所生即聰明大智。是為五福德。

     何因賢者說法得長壽。用前世說法時。上語亦善中語亦善下語亦善。其義備足。歸寂無為。好殺之人聞法即止不殺。用是故得長壽。

     【什么原因賢者說法得長壽呢?前世說法得時候,語善,喜歡殺生的人聞法即止住不殺生了,所以得長壽!】

     何因說法之人。得大富饒財多寶。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。盜竊之人聞經即止不盜便能施與。用是故得大富。

     【什么原因說法的人,得到大富饒財多寶?前世說法的時候,盜竊的人聞經,即停止不盜竊了,所以得大富!】

     何因說法之人得端正無比。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。令聞法者和氣安之。即顏色悅自生光澤。用是故得端正。

     【什么原因說法的人得端正無比,前世說法的時候,令聞法的人和氣安之,即顏色悅,自生光澤,所以得端正】

     何因說法之人。得名譽遠聞。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為令聞法者。敬佛敬法敬比丘僧。用是故得名聞。

     【什么原因說法的人,得名譽遠聞?前世說法的時候,敬佛法僧,所以得名聞】

     何因說法之人得聰明大智。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。令聞法者曉了妙慧。用是故得聰明大智。

     【什么原因說法的人得聰明大智慧,前世說法的時候,令聞法的人,曉了妙慧,所以得聰明大智慧】

     是為五法說經者得福也。諸比丘聞經歡喜。前為佛作禮。

     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>