1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     初識佛法須知 佛學的真面目 法苑談叢 教規禮儀 佛門禮儀常識
     主頁/ 佛識慧集/ 文章正文

     五乘人修行

     導讀:天乘:在持五戒的基礎上,再修十善。即身三、口四、意三;身三:殺盜淫;口四:妄言、綺語、惡口、兩舌;意三:貪瞋癡(為人十善,不為人即十惡)。...

      <八二>五乘人修行

      人乘:嚴持五戒:殺、盜、淫、妄、酒。

      天乘:在持五戒的基礎上,再修十善。即身三、口四、意三;身三:殺盜淫;口四:妄言、綺語、惡口、兩舌;意三:貪瞋癡(為人十善,不為人即十惡)。

      聲聞乘:修四諦:苦諦、集諦、滅諦、道諦。

      緣覺乘:修十二因緣:無明、行、識、色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

      菩薩乘:十信位、十住位、十行位、十回向位、十地位、等覺位、妙覺位(即佛)。

     \

      菩薩所修的法門,以前面五戒、十善、四諦、十二因緣,為基礎,再進一步修習,六度四攝、四無量心。

      修菩薩行六度四攝應三輪體空,不住於相,金剛經云:“六度無量無數無邊眾生,實無眾生得滅度者”。眾生皆具佛性,得滅度者,實系其本具的佛性顯露。又云:“若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩”。

      菩薩的位次:十信位(亦叫十明心):信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、護法心、回向心、戒心、愿心。

      十信者乃發信心位中修此十種心。

      十住位:初發心住、治地住、修行住、生貴住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌頂住。

      十住者乃安住某處之義,謂以六度萬行為所住之處也。

      十行位:歡喜行、饒益行、無違逆行、無屈撓行、無癡亂行、善現行、無著行、尊重行、善法行、真實行。十行者謂依六度而作利他之行。

      十回向位:救護一切眾生離眾生相回向;不壞回向等一切物回向;至一切處回向;無盡功德藏回向、隨順平等善根回向;隨順平觀一切眾生回向;真如實相回向;無縛解脫回向;法界無盡回向。

      十回向者回轉自己所修功德而趣向于所期謂也。

      十地位:歡喜地、離垢地、法源地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法云地。

      十地者,地為萬物之所依,又能生長萬物,義為有為,無為與一切功德與所修行,依此令得生長。

      最等覺位,即一生補處位,亦名不退轉位。

      妙覺位自覺覺他,覺行圓滿,即佛果之天上正等正覺。

     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     • 1970-01-01
     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>